Aktualności
Sprawy nauki
12 Października
Źródło: Facebook/PolSCA
Opublikowano: 2020-10-12

Joanna Komperda ekspertką PolSCA PAN

Zespół Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli powiększył się o kolejnego eksperta. Z początkiem października stanowisko objęła Joanna Komperda. 

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli rozpoczęło działalność w marcu 2005 roku, początkowo jako część stacji zagranicznej PAN w Paryżu. Od 1 kwietnia 2006 ma ono status samodzielnej stacji, obok innych zagranicznych stacji naukowych Akademii działających w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Berlinie i Kijowie. Biuro PolSCA realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez promowanie, ułatwianie i rozwijanie uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności – poprzez wzrost udziału środowisk naukowych związanych z Polską Akademią Nauk w programach ramowych Unii Europejskiej. Dyrektorem Biura od czerwca tego roku jest dr Tomasz Poprawka. W związku z intensywnymi pracami nad nowym europejskim programem Horyzont Europa kadra jednostki powiększyła się o kolejnego eksperta. Została nim Joanna Komperda, która dołączyła tym samym do dr Justyny Kramarczyk.

Joanna Komperda jest absolwentką studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była stypendystką programu CLIOHRES.NET. Przez szereg lat uczestniczyła w projektach dokumentalnych poświęconych tematyce historii społecznej Europy Środkowej w XX wieku, współpracując m.in. z  Fundacją Ośrodka KARTA czy Domem Spotkań z Historii w Warszawie. W latach 2012–2019 była zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki, gdzie w ramach zespołu współpracy międzynarodowej prowadziła udział NCN w międzynarodowych sieciach typu Era-Net Cofund: BiodivERsA oraz JPI Urban Europe. Koordynowała również program POLONEZ dla naukowców z zagranicy, współfinansowany z programu MSCA Cofund w ramach Horyzontu 2020. W Biurze PolSCA będzie odpowiedzialna za monitorowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji m.in. w takich obszarach, jak: doskonałość naukowa (Europejska Rada Badań), polityka regionalna oraz w zakresie innowacyjności (Europejska Rada Innowacyjności). Ponadto będzie ekspertem wiodącym PolSCA w obszarach badań nad klimatem oraz bioróżnorodności, środowiska i biogospodarki (klastry 5 i 6 Horyzontu Europa).

MK, źródło: PolSCA

 

Dyskusja (0 komentarzy)