Aktualności
Sprawy nauki
19 Października
Opublikowano: 2022-10-19

Jutro wybory nowego prezesa PAN

W czwartek, 20 października, poznamy nowego prezesa Polskiej Akademii Nauk. O fotel ubiegają się dwaj kandydaci: prof. Marek Konarzewski i prof. Paweł Rowiński.

W tym roku kończy się druga kadencja prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego. Dlatego konieczne stało się przeprowadzenie wyborów, w wyniku których zostanie wyłoniony jego następca na kadencję 2023–2026. Zgromadzenie Ogólne PAN odbędzie się w czwartek w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie.

Członkowie krajowi PAN będą głosowali na jednego z dwóch kandydatów: prof. Marka Konarzewskiego, członka korespondenta PAN lub na prof. Pawła Rowińskiego, członka rzeczywistego PAN. Zgodnie z regulaminem, wybór dokonany zostanie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków krajowych Akademii. Jeżeli żaden z pretendentów nie otrzyma wymaganej liczby głosów, Komisja przeprowadza drugie głosowanie na tej samej sesji Zgromadzenia Ogólnego. Jeżeli w wyniku drugiego głosowania wciąż nie będzie rozstrzygnięcia, kolejne wybory zostaną przeprowadzone już w innym terminie.

Prof. Marek Konarzewski z Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych jest członkiem korespondentem PAN od 2010 r. Pracuje w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki zwierząt. W szczególności skupia się na ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową. Zajmuje się też analizą badanych procesów na poziomie molekularnym, organizmalnym i środowiskowym. W strukturach PAN pełni obecnie funkcję wiceprezesa Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku (2015–2022).

Prof. Paweł Rowiński z Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi jest członkiem rzeczywistym PAN od 2022 roku (od 2010 r. członek korespondent). Pracuje w Instytucie Geofizyki PAN. Specjalizuje się w geofizyce, szczególnie hydrodynamice środowiskowej i hydrologii. W strukturach PAN pełnił szereg funkcji: wiceprezes PAN (od 2015) – dwie kadencje; przewodniczący (2015), wiceprzewodniczący Rady Kuratorów Wydziału III PAN (2012-2014), członek Rady Dyrektorów PAN (2011–2015), dyrektor Instytutu Geofizyki PAN (2008–2015), z-ca dyrektora Instytutu Geofizyki PAN ds. naukowych (2004–2008), przewodniczący Rady Dyrektorów Centrum Badań Ziemi i Planet GeoPlanet PAN (2009–2015), członek zarządu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Centrum Studiów Polarnych PAN (2014–2016).

Programy wyborcze obu kandydatów prezentowaliśmy na początku października w naszym serwisie.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)