Aktualności
Sprawy nauki
13 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-02-13

Już niebawem nabór ekspertów do oceny szkół doktorskich

Wkrótce rozpocznie się nabór ekspertek i ekspertów w ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich – zapowiedział prof. Filip M. Szymański, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki. Ocena tych szkół rozpocznie się w październiku tego roku.

W tej kadencji Komisji Ewaluacji Nauki po raz pierwszy ocenie poddana zostanie jakość kształcenia w szkołach doktorskich. W tej chwili działa w kraju ponad 150 takich jednostek. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce pierwsza ocena powinna się rozpocząć w pięć lat po ich utworzeniu. Szkoły doktorskie pojawiły się w systemie w 2019 roku. Ich ewaluacja rozpocznie się w październiku.

W proces ten zaangażowani będą eksperci, których nabór rozpocznie się już niebawem. Zapowiedział go prof. Filip M. Szymański,  przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki, na swoim profilu w serwisie X.

Ekspertem może być osoba, która posiada znaczący dorobek naukowy lub artystyczny, ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej, posiada co najmniej stopień doktora, aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych i ma znaczące osiągnięcia w tym zakresie oraz nie ukończyła 70 lat. Musi też mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Naukowcy spełniający kryteria ustawowe będą się zgłaszać indywidualnie. Spośród zgłoszonych kandydatów przewodniczący KEN powoła ekspertów do ewaluacji określonej szkoły.

Pozyskiwanie ekspertów do zespołów oceniających jest ważnym zadaniem, bo od tego w dużej mierze zależy jakość ewaluacji. Nabór kandydatów rozpoczniemy może jeszcze w końcu lutego lub na początku marca. Ośrodek Przetwarzania Informacji kończy już pracę nad platformą, która będzie zawierała formularz zgłoszenia kandydata – informuje w wywiadzie dla FA prof. Filip M. Szymański.

Dodaje, że nabór pozostanie otwarty, podobnie jak szkolenia – pierwsze mają być zorganizowane najpóźniej w lipcu i sierpniu. Będą się odbywały się co jakiś czas online, w miarę zgłaszania się kolejnej, odpowiednio licznej grupy nowych kandydatów na ekspertów. Przewodniczący KEN przybliża też kryteria oceny szkół doktorskich.

Patrzymy, czy program kształcenia jest adekwatny do założonych efektów kształcenia. Zwracamy też uwagę na kompetencje kadry – czy odpowiadają wskazanemu profilowi kształcenia w danej szkole doktorskiej. Kolejne punkty to jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, jakość opieki naukowej lub artystycznej i wsparcie działalności naukowej doktoranta. W końcu sprawdzimy też rzetelność przeprowadzenia oceny okresowej, która ma przecież pokazać, czy doktorant idzie dobrą drogą, po to aby
miał czas na korektę. Kolejnym punktem jest umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej, w tym umiędzynarodowienie kadry, ale i jej mobilność międzynarodowa. Podobnie w przypadku doktorantów – umiędzynarodowienie uczestników szkoły doktorskiej, ale i ich mobilności zagraniczne. No i wreszcie sprawdzamy skuteczność kształcenia doktorantów; zwracamy uwagę na to, czy doktorant będzie w stanie obronić się w terminie. Niestety widzimy, że wciąż podnoszone są postulaty przedłużania terminów obrony prac doktorskich, co dotyczy nie tylko studiów doktoranckich, ale również szkół doktorskich.

A jakie mogą być konsekwencje negatywnej oceny szkoły doktorskiej? Także o tym w rozmowie z prof. Filipem M. Szymańskim, przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki, oraz prof. Dariuszem Kupiszem, przewodniczącym zespołu ds. ewaluacji szkół doktorskich KEN, w najbliższym numerze „Forum Akademickiego”, który już za kilka dni pojawi się na naszej stronie internetowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)