Aktualności
Sprawy nauki
04 Listopada
Opublikowano: 2022-11-04

Już pół miliona artykułów w Bibliotece Nauki

Ponad 500 tys. artykułów naukowych dostępnych jest już w Bibliotece Nauki, największym polskim serwisie bezpłatnie udostępniającym publikacje naukowe. To rezultat wieloletniej współpracy Platformy Otwartej Nauki z wydawnictwami naukowymi i bazami dziedzinowymi indeksującymi czasopisma naukowe.

W Bibliotece Nauki bezpłatnie udostępniane są pełne teksty artykułów naukowych oraz książek wraz z metadanymi. Publikacje można pobrać w formie plików PDF, bez konieczności zakładania konta czy instalowania dodatkowego oprogramowania. Ponad 40% publikacji wydanych zostało na licencjach Creative Commons, które pozwalają na szerokie rozpowszechnianie i ponowne wykorzystanie artykułów. Podczas ostatniego roku całkowita liczba pobrań plików publikacji przekroczyła 6,5 mln.

Dzięki obecności w Bibliotece Nauki czasopisma korzystają przede wszystkim z efektu skali. Serwis gromadzi w jednym miejscu ponad 1600 czasopism oraz 1200 książek, a udostępnia je zgodnie z międzynarodowymi standardami wymiany danych. Dzięki temu zasoby te są bardzo dobrze widoczne dla wyszukiwarek i innych serwisów, w tym specjalistycznych serwisów naukowych. Ma to bezpośrednie przełożenie na widoczność czasopisma, jego cytowalność, a w konsekwencji także na zainteresowanie czytelników i autorów publikacji – podkreśla Krzysztof Siewicz, koordynator Biblioteki Nauki.

Z kolei Jakub Szprot, kierownik Platformy Otwartej Nauki, działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, podkreśla znaczenie modelu, w jakim realizowany jest w Polsce otwarty dostęp do publikacji naukowych.

Może on być inspirujący dla wydawców, redakcji i instytucji rozwijających infrastrukturę otwartego dostępu z innych krajów. Zebranie i udostępnienie na jednej platformie dużej części wydawanych w naszym kraju publikacji naukowych otwiera nowe możliwości wykorzystania ich treści, również na drodze maszynowego przetwarzania.
Jesteśmy przekonani, że Biblioteka Nauki będzie istotnym elementem zaczynającego się obecnie tworzyć ekosystemu otwartej nauki, łączącego publikacje, dane i inne cyfrowe obiekty badawcze – dodaje.

Platforma Otwartej Nauki to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej, które oferuje narzędzia informatyczne umożliwiające wdrażanie tych modeli, wspiera instytucje naukowe w realizacji polityk otwartości oraz prowadzi działania edukacyjne rozwijające kompetencje w obszarze otwartej nauki. Platforma prowadzi ogólnopolskie serwisy udostępniające rezultaty badań naukowych: Bibliotekę Nauki (polskie czasopisma i monografie naukowe), Repozytorium CeON (publikacje naukowe deponowane przez autorów) oraz Repozytorium Otwartych Danych (dane badawcze udostępniane przez badaczy oraz instytucje prowadzące badania).

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Alek Rachwald 04.11.2022 08:19

    Warto byłoby, żeby autor artykułu zaznaczył wyraźniej, że chodzi tylko o artykuły, które ukazały się w polskich czasopismach (a więc zapewne wydawanych w Polsce i/lub lub przez polskich wydawców?). Kategoria "polskie czasopisma" nie jest całkowicie jasna, korzystne byłoby rozszerzyć informację i uściślić, jakim kryterium kieruje się wspomniana biblioteka.