Aktualności
Sprawy nauki
09 Sierpnia
Opublikowano: 2023-08-09

Już ponad 10 TB danych w systemie POL-on

Informacje o ponad 4,6 mln studentów, 14 tys. osób kształcących się w szkołach doktorskich i prawie 8 tys. doktorantów tzw. starego trybu, a także 98 tys. nauczycieli akademickich obejmuje już Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Znajduje się w nim ponadto blisko 4 mln prac dyplomowych i ponad 3 mln publikacji naukowych.

To największy system publiczny z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce i jeden z największych w
Europie. Składa się z blisko 30 modułów, które stale są rozwijane przez ekspertów Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ciągu ostatnich kilku lat przeszedł całkowitą metamorfozę. Obecnie to nie jest jeden system, a tak naprawdę kilkadziesiąt serwisów, które pełnią różne funkcje. W systemie przetwarzane są i stale aktualizowane najważniejsze informacje o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Jego bazy zawierają obecnie ponad 10 TB danych.

Pierwsze moduły POL-onu zostały uruchomione już w 2011 roku. Na przestrzeni lat znacznie się rozwinął. Został dostosowany do oczekiwań kadry naukowej i akademickiej. W tej chwili ma już ponad 20 tys. użytkowników z około 800 instytucji.

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on to blisko 30 modułów i podsystemów, które są stale rozwijane przez ekspertów OPI. To innowacyjne narzędzie dostarcza obiektywnych informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – studentom, kandydatom na studia,
pracownikom nauki i przedsiębiorcom. W ramach POL-onu funkcjonuje m.in. ogólnopolskie
repozytorium pisemnych prac dyplomowych, w którym przechowuje się obecnie powyżej 10 TB
danych – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz. – Nad rozwojem systemu pracuje bardzo duża grupa
pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji. Głównie odpowiadają za to pracownicy
Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych, czyli zespół ponad 80 programistów, administratorów, programistów testów, projektantów, testerów oraz badaczy – dodaje dyrektor OPI.

Jak przyznaje Paweł Nowek, kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych w OPI, najtrudniejsza w utrzymaniu POL-onu jest konieczność dostosowania systemu do zmieniających się aktów prawnych. Największe zmiany wprowadzono po 2018 roku – w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. System musiał wtedy zostać prawie w całości przebudowany.

Była to dla nas zarazem okazja do rozwiązania wielu trudności w jego dotychczasowym funkcjonowaniu na poziomie architektury oraz procesu wytwórczego. Podjęliśmy wtedy trafną decyzję o przystosowaniu POL-onu do najbardziej nowoczesnych standardów architektury mikrousługowej oraz rozwiązań DevOps, które były wtedy najbardziej awangardowym podejściem – przekonuje Nowek.

Jeden system, wiele funkcji

Bardzo ważną funkcją systemu POL-on jest wsparcie procesu dysponowania środkami na naukę i szkolnictwo wyższe. Rocznie to ok. 10 miliardów złotych. System ułatwia także sprawozdawczość szkół wyższych. To właśnie z jego pomocą obsługiwane są m.in. roczne sprawozdania z działalności uczelni, ankiety rekrutacyjne i wiele innych formularzy składanych w sposób elektroniczny przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego. Wdrożenie POL-onu zautomatyzowało cały proces, czyli w znaczny sposób pomogło zmniejszyć biurokrację.

Warto także dodać , iż dane z systemu stanowią podstawę wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz statystyki europejskiej (EUROSTAT). POL-on jest kluczowym narzędziem w przeprowadzeniu ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni i instytucji naukowych oraz pełni bardzo ważną
rolę, dostarczając danych za pomocą których Ministerstwo Edukacji i Nauki może planować odpowiednie zmiany z zakresu szkolnictwa wyższego. Z danych korzysta wiele instytucji i uczelni.

Najlepiej system POL-on opisują statystyki danych, które się w nim znajdują. Bazy systemu są ogromne i stale aktualizowane. Wystarczy nadmienić, że POL-on zawiera informacje o ponad 4,6 mln aktywnych studentów. Dodatkowo znajdują się w nim dane ponad 14 tys. osób kształcących się w szkołach doktorskich i prawie 8 tys. doktorantów tzw. starego trybu. System zawiera także 3,9 miliona prac dyplomowych, ponad 3 miliony publikacji naukowych, a także dane o ponad 98 tysiącach nauczycieli akademickich – wylicza Marta Niemczyk, liderka w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI oraz kierowniczka projektu POL-on.

MK, źródło: OPI PIB

Dyskusja (0 komentarzy)