Aktualności
Sprawy nauki
03 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-03

Już ponad 434 mln euro dla Polski w HE, więcej niż połowa z tego – dla nauki

Bez zmian pozostaje akademickie podium polskich beneficjentów Horyzontu Europa na koniec 2023 roku. Grudzień zamknęliśmy sumą 434 mln euro na koncie, z czego ponad połowa trafiła do sektora nauki. Najnowsze dane udostępniła Komisja Europejska.

Umowy grantowe opiewające na 434,04 mln euro realizuje w tej chwili 466 polskich podmiotów (to 1,63% środków przyznanych państwom członkowskim UE). W 102 spośród 891 projektów Polacy pełnią rolę koordynatorów. Ponad połowę polskich środków z Horyzontu Europa (54,3%) zgarnął sektor nauki. Kwota blisko 235,97 mln euro stanowi 0,74% wydatkowanego do tej pory budżetu całego programu. W podziale tej sumy uczestniczą 153 instytucje (80 koordynacji).

Wśród podmiotów naukowych liderem pozostaje Uniwersytet Warszawski, którego naukowcy biorą udział w rekordowej liczbie 70 przedsięwzięć, z których 17 koordynują. Na stołeczną uczelnię trafiło z tego tytułu już blisko 35 mln euro. Uczelnia znacząco poprawiła swój wynik w ostatnich tygodniach dzięki czworgu naukowcom, którzy zdobyli prestiżowe granty European Research Council. To jedyni polscy laureaci tej edycji ERC Consolidator Grants. Na swoje badania Ewa Szczurek, Szymon Toruńczyk, Paweł Caputa i Magdalena Wojcieszak otrzymali po około 2 mln euro.

O ponad 10 mln euro mniej od stołecznej uczelni dostał do tej pory Uniwersytet Jagielloński, który na 47 projektów (w tym 12 koordynacji) otrzymał prawie 24,4 mln euro. Podium zamyka Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z ponad 19,5 mln euro (28 przedsięwzięć, 1 koordynacja).

Tuż za czołówką znajduje się Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, którego naukowcy biorą udział w czterech projektach (w dwóch w roli liderów) o wartości przeszło 12,8 mln euro. Kolejne miejsca wśród instytucji naukowych zajmują: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (9,3 mln euro, 28 projektów), Politechnika Wrocławska (8 mln euro, 16 projektów), Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (7,5 mln euro, 30 projektów), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (5,5 mln euro, 14 projektów), Politechnika Warszawska (5,5 mln euro, 19 projektów), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (5,1 mln euro, 16 projektów).

W całym programie rozdysponowano do tej pory 31,62 mld euro. Sumę tę przeznaczono na 10 889 projektów z udziałem 21 602 podmiotów ze 164 krajów. Blisko 91,4% środków, tj. 28,90 mld euro, przypadło beneficjentom z państw członkowskich UE (pozostała część trafiła do państw stowarzyszonych i państw trzecich). W czołówce krajów, które otrzymały dotychczas najwięcej pieniędzy, znajdują się niezmiennie: Niemcy (5,1 mld euro), Francja (3,6 mld euro), Hiszpania (3,4 mld euro). Polska zajmuje 16 pozycję. Wśród krajów wideningowych plasujemy się za Grecją i Portugalią.

Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021–2027 wynosi ponad 95 mld euro.

MK, źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa

Dyskusja (0 komentarzy)