Aktualności
Sprawy nauki
06 Marca
Opublikowano: 2017-03-06

KE poprawia warunki finansowania dla naukowców otrzymujących środki unijne

Naukowcy pracujący nad projektami badawczymi i innowacyjnymi finansowanymi przez UE otrzymają co najmniej takie samo wynagrodzenie, jakie uzyskaliby pracując nad projektami krajowymi, a dodatkowo będą mieć prawo do premii w wysokości do 8 000 euro rocznie. 

Rozwiązanie takie gwarantuje przedstawiona w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską zmiana przepisów programu „Horyzont 2020” – unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji. Dysproporcje pomiędzy projektami realizowanymi na szczeblu unijnym i krajowym uniemożliwiały w niektórych krajach udział naukowców w programie „Horyzont 2020”.

Carlos Moedas, komisarz do spraw badań, nauki i innowacji, powiedział: „Znaleźliśmy rozwiązanie tego poważnego problemu, ułatwiając wszystkim unijnym naukowcom udział w programie Horyzont 2020. Zmiana przyczyni się do zmniejszenia różnic w zarobkach między badaczami zaangażowanymi w projekty, a w dalszej perspektywie pozwoli państwom zatrzymać talenty. Dowodzi także, jak duże znaczenie przywiązujemy do upowszechniania doskonałości i likwidacji przepaści innowacyjnej”.

Komisja zmieniła definicję wynagrodzenia we wzorze umowy o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”, dostosowując ją do przepisów krajowych. W ramach programu „Horyzont 2020” określenie wynagrodzenia podstawowego i dodatkowego stosuje się do obliczenia zwrotu kosztów osobowych.

Zgodnie z nową, szerszą definicją niektóre dodatkowe premie, które wcześniej naukowcy otrzymywali jako dodatkowe wynagrodzenie, będą teraz traktowane jako część ich wynagrodzenia podstawowego, do poziomu, który uzyskiwaliby, pracując przy projektach finansowanych ze środków krajowych. Ponadto zasady uczestnictwa w programie „Horyzont 2020” nadal umożliwiają wypłatę dodatkowych premii, pod pewnymi warunkami, maksymalnie do wysokości 8 000 EUR na osobę rocznie.

Przed wprowadzeniem tej zmiany przepisy odnoszące się do programu „Horyzont 2020” miały pewne niezamierzone skutki uboczne dla naukowców w niektórych krajach o niskim wynagrodzeniu podstawowym, gdzie wynagrodzenie za projekty finansowane ze środków krajowych było uzupełniane wypłatą większej premii. Komisarz Moedas zobowiązał się do rozwiązania tej kwestii w przemówieniu wygłoszonym w listopadzie 2016 r. Nowe przepisy będą miały zastosowanie z mocą wsteczną do wszystkich bieżących dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”.

Dodatkowe informacje: Commission adopts new rules for funding salaries in Horizon 2020 grants – MEMO [pdf 108kb]

Marta Angrocka-Krawczyk

Dyskusja (0 komentarzy)