Aktualności
Sprawy nauki
23 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-01-23

Kłopotliwy brak rozporządzeń

Uniwersytecka Komisja Nauki spotkała się 21 stycznia na Uniwersytecie Warszawskim. W uchwale przedstawionej po spotkaniu prorektorzy uniwersytetów ds. nauki alarmują, że proces przekształcania uczelni w duchu nowej ustawy nie może być realizowany skutecznie w związku z brakiem niektórych rozporządzeń wykonawczych.

Rozporządzenia, które się ukazały odchodzą z kolei, zdaniem uczestników spotkania, od projakościowych założeń reformy. Świadectwem tego jest np. opublikowany przez MNiSW referencyjny wykaz wydawnictw. W uchwale czytamy też, że reforma może przynieść realne efekty tylko w połączeniu ze wzrostem finansowania nauki i szkolnictwa wyższego. Prorektorzy ds. nauki piszą też: „apelujemy do środowiska akademickiego o wsparcie kierunku zmian w polskim szkolnictwie wyższym i nauce mających na celu zwiększenie autonomii uczelni, ich umiędzynarodowienie, podniesienie jakości badań i poziomu kształcenia oraz spójności w wymiarze regionalnym”. Do władz państwowych rektorzy apelują zaś „o determinację we wprowadzaniu projakościowych rozwiązań w systemie nauki i szkolnictwa wyższego oraz przyjęcie długookresowej strategii w zakresie podnoszenia nakładów”. Równocześnie autorzy dokumentu wyrazili zdziwienie, że w przestrzeni publicznej „nadal słyszalne są głosy optujące za utrzymaniem podejścia, zgodnie z którym nauki humanistyczne i społeczne mają być uprawiane w inny sposób niż pozostałe rodzaje nauk”. Rektorzy uważają, że „Umiędzynarodowienie polskiej humanistyki i wprowadzenie realnych metod oceny dorobku naukowego badaczy ją uprawiających nie stoi w sprzeczności z pozostawieniem możliwości publikowania wyników badań w języku polskim czy uwzględniających specyfikę badań nawiązujących do naszej narodowej tradycji czy uwarunkowań”.

(mit)

Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Nauki z 21 stycznia 2019 roku

Dyskusja (0 komentarzy)