Aktualności
Sprawy nauki
19 Lutego
Autor: Sławomir Makal
Opublikowano: 2021-02-19

Klucz do lasu

Drapieżne czasopisma w wykazie, zakończenie działalności Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, kwantowa rewolucja, mobilność wirtualna, szczepionki przeciw COVID-19, polarniczki – to tylko część propozycji z najnowszego numeru Forum Akademickiego. Główny blok tematyczny poświęciliśmy tym razem lasom.

Lasy zajmują ponad 9,2 mln ha, co odpowiada niemal 30% powierzchni Polski. Średni ich wiek wynosi około 60 lat. Ponad 2/3 to lasy iglaste. Jak mało który obszar kraju, lasy są kształtowane zgodnie z wynikami badań naukowych, prowadzonych przez ludzi o kierunkowym wykształceniu leśnym. Na czym zatem powinna polegać gospodarka leśna w Polsce? Jakie są koncepcje ochrony lasu i jego bioróżnorodności? Jak wykorzystuje się polskie lasy do redukcji emisji CO2 i jaką rolę pełnią w rozwoju gospodarczym terenów wiejskich? O implementacji wyników badań naukowych do praktyki leśnej, ich wpływie na politykę leśną państwa oraz wyczerpywaniu się dotychczasowych paradygmatów wiedzy leśnej piszą dla nas:

 • prof. Wojciech Grodzki, kierownik Zakładu Lasów Górskich w Krakowie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym;
 • dr hab. Anna Orczewska, prof. UŚ z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 • dr hab. Janusz Szmyt, prof. UP z Katedry Hodowli Lasu na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • prof. Jerzy Szwagrzyk z Katedry Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;
 • prof. Roman Jaszczak, kierownik Katedry Urządzania Lasu na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • prof. Piotr Łakomy, kierownik Katedry Fitopatologii Leśnej na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • prof. Jacek Hilszczański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa;
 • dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN, dyrektor Instytutu Dendrologii PAN.

Na początku lutego pojawił się nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Listę wnikliwie przestudiował Marek Wroński:

Ile jest na krajowej liście referencyjnej niezwykle wysoko punktowanych zagranicznych czasopism, które nie przedstawiają specjalnej naukowej wartości, a za to chętnie przyjmują za sowitą opłatą artykuły polskich autorów? Jak przeszły przez „czujne” oczy akademickich zespołów kwalifikujących czasopisma na listę? Może czas przyjrzeć się zestawowi 31 tys. czasopism pod tym kątem i zrobić z tym porządek?

Z dniem 1 stycznia 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej przejęła zadania Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Z ostatnim przewodniczącym CK prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Furtakiem rozmawia Piotr Kieraciński:

To była trudna kadencja. Żadna nie była łatwa, bo to są sprawy ludzkie, nie zawsze proste i klarowne. Ale w ostatnim okresie mieliśmy zmianę ustawy, a wraz z nią zmodyfikowany system postępowań awansowych oraz nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin nauki. Obawa przed nowym i nieznanym spowodowała lawinę wniosków awansowych do Centralnej Komisji. Taka sytuacja miała miejsce nie po raz pierwszy. Podobne zjawisko obserwowaliśmy także – ale nie na tak dużą skalę – przy poprzedniej zmianie zasad awansów naukowych. Tym razem jednak te dwie zmiany nastąpiły równocześnie, a dołączyła do nich pandemia.

Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19. Kilka dni temu system rejestracji otwarto także dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. O szczepionkach rozmawiamy z prof. Ernestem Kucharem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, kierownikiem Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

W wyniku szczepienia zdobędziemy odporność na zachorowanie, ale nie jest oczywiste, że nie będziemy już zakażać innych. Mechanizmy immunologiczne wskazują, że być może nie będzie ochrony przed zakażeniem. Pod wpływem szczepienia powstają przeciwciała klasy IgG, które chronią przed chorobą wnętrze organizmu, natomiast śluzówki są chronione przez przeciwciała klasy IgA, które nie powstają w wyniku szczepienia, w odróżnieniu od naturalnego zachorowania. Zatem jest możliwe, że osoba zaszczepiona, która sama będzie odporna na chorobę, może być przez chwilę zakażona bezobjawowo i wówczas będzie mogła także zakażać innych.

Ponadto w numerze m.in.:

 • KRASP monitoruje epidemię;
 • mobilność wirtualna;
 • podsumowanie VI kadencji Rady Młodych Naukowców;
 • podbiegunowe herstorie – projekt Dagmary Bożek o uczestniczkach wypraw polarnych;
 • przyszłościowe technologie kwantowe;
 • o różnych sposobach ujmowania wolności opowiada dr hab. Michał Roch Kaczmarczyk, prof. UG, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, autor książki Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej;

a także stałe pozycje, jak „Publikuj lub giń”, „Kartki z dziejów nauki w Polsce”, recenzje książek, komentarze, felietony… Nowy numer jest już dostępny na naszej stronie internetowej. Przypominamy, że nadal można zamawiać prenumeratę FA na 2021 rok.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)