Aktualności
Sprawy nauki
17 Czerwca
Źródło: Facebook/Top 500 Innovators
Opublikowano: 2019-06-17

Kolejna edycja TopMinds zakończona

W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowano kolejną edycję programu szkoleniowo-mentoringowego dla studentów TopMinds. Wzięło w niej udział 43 uczestników wybranych spośród 185 kandydatów z 65 uczelni w całym kraju.

Program TopMinds powstał, aby wspierać młodych ludzi – studentów z polskich uczelni, którzy kończąc studia potrzebują wsparcia w podejmowaniu wyzwań zawodowych i odnajdywaniu własnej ścieżki realizacji celów i zamierzeń. Takie wsparcie zapewniają doświadczeni mentorzy – absolwenci Programów Fulbrighta i Top 500 Innovators, którzy od 2016 roku współtworzą ten program. Uczestnicy biorą udział w mentoringu indywidualnym (mentoring), sesjach szkoleniowych z doskonalenia umiejętności interpersonalnych (training), spotkaniach z ekspertami z różnych dziedzin (best practices) oraz z rówieśnikami o zbliżonych celach i zainteresowaniach (networking). Sam program jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta realizowaną przy wsparciu resortu nauki.

W edycji 2019 wzięło udział 43 uczestników, wybranych  w procesie rekrutacji spośród 185 aplikujących studentów z 65 uczelni w całym kraju. Najwięcej zgłoszeń organizatorzy otrzymali od studentów z Uniwersytetu Warszawskiego (12,6%), Politechniki Warszawskiej (7,7%), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (7,0%), Uniwersytetu Wrocławskiego (5,6%), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (4,9%), Uniwersytetu Jagiellońskiego (3,5%), Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2,8%), Politechniki Wrocławskiej (2,8%) oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (2,8%). Wśród aplikujących 32% stanowili studenci III stopnia studiów, 22% – II stopnia studiów, 26% – I stopnia studiów oraz 20% studentów studiów jednolitych. Na podstawie ankiet rekrutacyjnych okazało się, że 39% młodych ludzi wciąż pozostaje na etapie poszukiwania swojej ścieżki zawodowej i potrzebuje wsparcia doświadczonych mentorów. Pozostali wskazali, że wiążą swoją pracę zawodową z nauką (36%), biznesem (20%) i działalnością w organizacjach pozarządowych (5%) i właśnie w tych obszarach potrzebują wsparcia.

Dla uczestników edycji 2019 TopMinds, która trwała od stycznia do czerwca 2019, organizatorzy przygotowali interesujący i intensywny program szkoleniowy. Mentorowani i mentorzy mogli wziąć udział w weekendowym BootCampie, który był okazją do pierwszego spotkania par mentorskich. Podczas BootCampu wzięli oni udział w szkoleniach przygotowujących do procesu mentoringu oraz rozwijających warsztat mentorski. W ramach 3 weekendowych sesji szkoleniowych (marzec, kwiecień, maj) młodzież uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach, m.in. z budowania własnej marki, które poprowadzili specjaliści z UX: Jan Bińczyk i Krystian Miasik oraz przygotowywania wystąpień w stylu TED i komunikacji w zespole, które poprowadziły Aleksandra Dudek i Emilia Zajfert, trenerki przygotowujące mówców do wystąpień TED. Uczestnicy edycji 2019 mieli wyjątkową możliwość poznania i porozmawiania z przedstawicielami świata biznesu, nauki i administracji publicznej. W spotkaniach z młodzieżą wzięli udział: dr Marek Bury – rzecznik patentowy z Bury & Bury Kancelaria Patentowa sp. z o.o., który opowiedział jak wygląda ścieżka kariery europejskiego rzecznika patentowego i jak ją zaplanować, Paweł Sieczkiewicz z Telemedi.co opowiedział o tym, jak założył firmę z usługami telemedycyny i jak ją z sukcesem rozwija, dr Magdalena Garlińska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju opowiedziała, jak to jest pomagać naukowcom i przedsiębiorcom realizować odważne projekty badawcze, a prezes Jarosław Wielopolski z firmy Multiconsult podzielił się ze wszystkim swoimi doświadczeniami z zarządzania zespołami ludzkimi i dużymi organizacjami.

Podczas edycji 2019 mentorowani i mentorzy mieli również okazję do rozmów i dyskusji dotyczących aktualnie ważnych dla społeczności akademickiej tematów. W ramach seminarium, które poprowadziła mentorka prof. Monika Kaczmarek z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk dyskutowano nad rolą kobiet w nauce. Mentorzy mogli również wziąć udział w seminarium o tym, jak chronić pomysły, teorie i metody badawcze w ramach prowadzonych przez siebie badań, które to seminarium poprowadziła mecenas dr Anna Chorążewska z Uniwersytetu Śląskiego.

Program TopMinds nie tylko wspiera mentorowanych, ale również pozwala mentorom rozwijać ich własny warsztat mentorski poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, sesjach warsztatowych i konsultacjach. Wsparcie eksperckie w tym zakresie zapewniają specjaliści – Piotr Jaworski i Bartosz Fingas z Collegium Wratislaviense oraz Piotr Sulikowski ze Stowarzyszenia Top 500 Innovators.

Organizatorami Programu są: Stowarzyszenie Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Stowarzyszenie Top 500 Innovators powstało w 2013 roku z inicjatywy absolwentów Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators (2011–2015). Zrzesza ono 443 członków, wśród których są naukowcy, przedsiębiorcy, a także specjaliści z zakresu transferu technologii i komercjalizacji. Stowarzyszenie pełni funkcję interdyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i centrów transferu technologii w Polsce, wykorzystując doświadczenie członków Stowarzyszenia zdobyte na najlepszych uczelniach na świecie, tj. w Stanford University, University of California, Berkeley, University of Cambridge i University of Oxford. Działalność Stowarzyszenia obejmuje promocję postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, propagowanie idei współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych. Stowarzyszenie aktywnie angażuje się w działania i inicjatywy, szczególnie te, które dotyczą bezpośrednio społeczności akademickiej i kształcenia wyższego.

Z kolei Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta od 1990 roku administruje Programem Fulbrighta w Polsce. Wyróżniającym się studentom i absolwentom polskich uczelni oferuje stypendia na rozpoczęcie studiów w USA, doktorantom na prowadzenie badań, a pracownikom naukowym na prowadzenie badań i wykładów w wybranej uczelni amerykańskiej. Instytucjom szkolnictwa wyższego daje możliwość zaproszenia amerykańskich wykładowców, badaczy, studentów lub specjalistów na semestr lub rok akademicki, do współpracy przy krótkoterminowym projekcie lub do wygłoszenia wykładu. Komisja prowadzi centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA gdzie można uzyskać wiarygodne informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w USA.

Źródło: MNiSW

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)