Aktualności
Sprawy nauki
28 Października
Rektorat UwB. Źródło: UwB
Opublikowano: 2019-10-28

Kolejne granty z MINIATURY trafią na UwB

Dwoje badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku znalazło się wśród laureatów kolejnego konkursu MINIATURA organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr Anna Pietryczuk z Wydziału Biologii otrzyma ponad 47 tys. zł na badania wstępne w projekcie dotyczącym składu gatunkowego grzybów w rzekach. Badaczka zmierza zebrać próby wody z rzek o zróżnicowanych typach zlewni: przepływających przez tereny zalesione, rolnicze oraz miejskie o dużym zanieczyszczeniu spowodowanym przez człowieka. Będą one pobierane we wszystkich czterech sezonach – wiosną, latem, jesienią i zimą. Następnie z prób wody dr Pietryczuk chce wyhodować grzyby planktonowe i w ten sposób określić skład gatunkowy mykoplanktonu rzecznego. Zebrane próby wody zostaną ponadto poddane analizom fizyko-chemicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości i struktury materii organicznej.

Z kolei dr Maciej Pannert z Wydziału Prawa uzyskał środki (ponad 13,6 tys. zł) na przeprowadzenie kwerendy w ramach projektu „Model upadłości konsumenckiej małżonków”. Jak argumentuje badacz, problematyka ta jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze – zjawisko niewypłacalności gospodarstw domowych staje coraz powszechniejsze, co potwierdzają statystyki. Po drugie – polskie regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej de facto zapewniają większą ochronę wierzycielom, niż samemu dłużnikowi i jego rodzinie. Dr Pannert chce więc wszechstronnie i krytycznie przeanalizować systemową konstrukcję ochrony interesu rodziny w upadłości konsumenckiej małżonków lub małżonka, a dodatkowo porównać ją z rozwiązaniami stosowanymi m.in. w Niemczech i Austrii. Za pieniądze z grantu przeprowadzi kwerendę literatury z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i proceduralnego w Bibliotece Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu.

Pełną listę dofinansowanych projektów można znaleźć na stronie internetowej NCN, pod adresem https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura3

Konkursy MINIATURA w założeniu skierowane są do młodych badaczy. Mają ich wspierać ich na pierwszym etapie naukowego rozwoju. Środki z grantów przeznaczone są na pojedyncze działania naukowe, takie jak badania wstępne czy pilotażowe, wyjazdy na kwerendy, staże, konferencje naukowe lub konsultacje.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)