Aktualności
Sprawy nauki
15 Lipca
Opublikowano: 2022-07-15

Kolejni Polacy w Academia Europaea

Kolejni polscy naukowcy zostali przyjęcie w poczet członków Academia Europaea – prestiżowej organizacji skupiającej ponad 5 tys. uczonych z różnych dziedzin.

Academia Europaea została założona w 1988 roku z inicjatywy brytyjskiego Royal Society, najstarszego na świecie towarzystwa naukowego i Szwedzkiej Akademii Nauk. Jej siedziba mieści się w Londynie. Akademia zaprasza do swojego grona naukowców o wybitnych osiągnięciach. Zrzesza obecnie ponad 5 tys. specjalistów z medycyny, chemii, fizyki, matematyki, ekonomii, nauk humanistycznych i społecznych, w tym ponad 70 laureatów Nagrody Nobla. Jej celem jest rozwój i propagowanie doskonałości naukowej, promowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych we wszystkich dziedzinach nauki.

Do grona członków Academia Europaea dołączyło pięcioro Polaków. Prof. Andrzej Dziembowski, biolog molekularny, biochemik i genetyk z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, zajmuje się analizą metabolizmu RNA w organizmach eukariotycznych. Od trzech lat kieruje Laboratorium Biologii RNA utworzonym w ramach prestiżowego europejskiego grantu ERA Chairs Horyzont 2020. W ub.r. został liderem konsorcjum realizującego zwycięski projekt w konkursie Wirtualnego Instytutu Badawczego mający na celu opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. W 2012 r., pracując w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN, zdobył prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Był laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2018) i Nagrody Narodowego Centrum Nauki (2013). Jest członkiem Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej.

Prof. Elżbieta Frąckowiak z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej z należy do światowej czołówki elektrochemików zajmujących się nanomateriałami wykorzystywanymi do magazynowania i konwersji energii w kondensatorach. Jedna z jej prac dotycząca nanorurek węglowych była zupełnie przełomowa, gdyż jako pierwsza na świecie ukazała zarówno korzystne, jak i negatywne cechy tego materiału. W latach 1999–2005 koordynowała program badawczy NATO Nauka dla Pokoju w dziedzinie materiałów węglowych stosowanych do elektrochemicznego magazynowania energii. W 2013 r. znalazła się wśród 3% kobiet – członkiń PAN-u (dziś kobiety stanowią ponad 8% członków), a jednocześnie była pierwszą w dziejach PAN-u kobietą w Wydziale IV – Nauk Technicznych (dziś należą do niego cztery kobiety). W 2011 r. była laureatką Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. O jej badaniach pisaliśmy na łamach „Forum Akademickiego”.

Prof. Maria Lewicka stoi na czele Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kieruje Katedrą Psychologii Społecznej i Środowiskowej. Obszarem jej badań naukowych jest racjonalność myślenia i działania, procesy wartościowania, psychologia środowiskowa, psychologia związków człowieka z miejscem zamieszkania, teorie miejsca, zachowania ludzi w środowisku miejskim, mapy poznawcze otoczenia, pamięć zbiorowa, aktywność i bierność społeczna, kapitał społeczny i kulturowy. W 2008 roku otrzymała nagrodę im. J.P. Codola za wkład w rozwój psychologii społecznej w Europie.

Prof. Leszek Rutkowski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu informatyki i robotyki, w tym rozwoju sieci neuronowych, logiki i systemów rozmytych oraz sztucznej inteligencji. Jest autorem lub współautorem około 200 publikacji, z których ponad 20 ukazało się w niezwykle prestiżowych czasopismach wydawanych przez IEEE. W 2004 roku został wybrany przez IEEE Board of Directors jako IEEE Fellow – jedno z najwyżej cenionych na świecie wyróżnień naukowych. W 2014 r. został doktorem honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Należy do Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych.

Prof. Marcin Wodziński kieruje Katedrą Judaistyki im. Tadeusza Taubego na Uniwersytetu Wrocławskiego. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajduje się historia społeczna Żydów w XIX wieku, dzieje Żydów na Śląsku oraz żydowska kultura materialna. W 2011 r. otrzymał Nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za wkład w rozwój studiów żydowskich w Polsce. Trzy lata wcześniej był laureatem Nagrody prof. Łukasza Hirszowicza za wkład w rozwój akademickich studiów żydowskich w Polsce. W latach 2011–2014 był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.

W tym roku, o czym już informowaliśmy, do AE przyjęto wcześniej prof. Rafała Werona, prof. Zofię Szweykowską-Kulińską, prof. Piotra Tryjanowskiego, prof. Andrzeja Grzybowskiego, prof. Piotra Rutkowskiego i prof. Arkadiusza Marciniaka. Tym samym do Academia Europaea należy już 109 naukowców z Polski.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)