Aktualności
Sprawy nauki
08 Czerwca
Źródło: www.pwr.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-08

Kolejny Polak w European Academy of Sciences

Prof. Marek Samoć z Politechniki Wrocławskiej dołączył do prestiżowej European Academy of Sciences (EURASC). Jest trzynastym członkiem tej organizacji pochodzącym z Polski.

Europejska Akademia Nauk to międzynarodowa, pozarządowa i niezależna organizacja non-profit. Należą do niej najwybitniejsi uczeni i inżynierowie, prowadzący badania o wiodącym znaczeniu w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii. Jej celem jest m.in. wzmocnienie europejskiej współpracy naukowej oraz wykorzystanie wiedzy jej członków w zakresie prowadzenia wspólnych badań, rozwoju społecznego, a także promocja badań podstawowych oraz doskonałości w nauce i technologii. Na czele EURASC stoi prof. Rodrigo Martins z Portugalii, a wśród jej byłych i obecnych członków jest 13 naukowców z Polski, m.in. prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii organicznej PAN, prof. Anna Boroń-Kaczmarska z Pomorskiegu Uniwersytetu Medycznego i prof. Janusz Lewiński z Politechniki Warszawskiej. Do grona tego dołączył właśnie prof. Marek Samoć, kierownik Katedry Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych Politechniki Wrocławskiej.

Jest specjalistą w dziedzinie chemii fizycznej, zajmuje się m.in. badaniami nad nowymi materiałami dla optoelektroniki i fotoniki. Swoją karierę naukową zaczynał na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej, na którym otrzymał stopień doktora i doktora habilitowanego. W czasie stażu podoktorskiego w National Research Council of Canada na przełomie 1979/80 r. zdobył doświadczenie w pracy z laserami i skoncentrował się na badaniu oddziaływań światła laserowego z materią. W latach osiemdziesiątych prowadził badania w Dartmouth College i na Uniwersytecie Stanowym w Buffalo (USA). Od 1991 do 2008 roku pracował w Centrum Fizyki Laserowej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze (Australia). Współtworzył tam grupę prowadzącą pionierskie badania nieliniowych właściwości optycznych związków metaloorganicznych. W 2008 r. wrócił do swojej macierzystej uczelni, gdzie dzięki grantowi otrzymanemu w ramach programu WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej stworzył nową prężną grupę badawczą. Obecnie kieruje Katedrą Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych. Bada nanostruktury o różnym charakterze: tzw. nanocząstki plazmoniczne, półprzewodnikowe kropki kwantowe, nanokryształy zawierające jony lantanowców, struktury zawierające molekuły biologiczne, takie jak białka i DNA.

Dzięki odkrytym przez niego efektom nowe materiały dla zastosowań w fotonice mogą usprawnić przesyłanie i przetwarzanie informacji, ogniwa elektryczne trzeciej generacji mogą być tańsze, wydajniejsze i bardziej ekologiczne. Potencjalne zastosowania nanofotoniki w medycynie to: diagnostyka nowotworów, dostarczanie leków bezpośrednio do chorych komórek, postęp w terapii fotodynamicznej, w której lekarstwo jest aktywowane światłem, oraz wykrywanie złogów amyloidowych, które powodują chorobę Alzheimera. Bardzo ważny dla rozwoju wiedzy o chorobie Alzheimera był jego artykuł dotyczący wykrywania tzw. struktur amyloidowych przez ich nieliniowe oddziaływania optyczne z femtosekundowymi impulsami laserowymi. Pojawienie się złogów białek w postaci tzw. beta amyloidu w mózgu jest wiązane z chorobami neurodegeneracyjnymi. Są one bardzo trudne do wykrycia. Potencjalne znaczenie praktyczne odkryć Polaka sprawiło, że jego publikacja znalazła się wśród najpopularniejszych artykułów w „Nature Photonics”.

W 2019 r. prof. Samoć został laureatem Francusko-Polskiej Nagrody Naukowej – prestiżowego wyróżnienia dla naukowców przyznawanego przez Francuskie Towarzystwo Chemiczne.

MK, źródło: PWr

Dyskusja (0 komentarzy)