Aktualności
Sprawy nauki
08 Czerwca
Zrzut strony pstryk.nauka.gov.pl
Opublikowano: 2018-06-08

Kolejny pomost między nauką a gospodarką

Po dwóch ustawach o innowacyjności, przyznającej przedsiębiorcom ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową i doktoratach wdrożeniowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego robi kolejny krok, by zbliżyć do siebie naukę i gospodarkę.

Ułatwienie współpracy między przedsiębiorcami i naukowcami oraz wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi – taki jest cel programu MNiSW TOP 100 Innowatorzy Gospodarki oraz autorskiego serwisu MNiSW pstryk! (pstryk.nauka.gov.pl), który umożliwia przedsiębiorcom zgłoszenie zapotrzebowania badawczo-naukowego lub technologicznego za pomocą jednego formularza.

Celem Programu TOP 100 Innowatorzy Gospodarki jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R, ponadto umożliwi on pracownikom przedsiębiorstw biorących udział w programie odbycie stażu w zagranicznych jednostkach naukowych lub w przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Staże mają być tak dobrane, aby umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi zgodnie z zasadą „learning by doing”. Program przewiduje dwa ich poziomy. Podstawowy, trwający ok. 2 miesięcy, dotyczący rozwoju podstawowych umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji oraz zaawansowany, trwający od 2 do 6 miesięcy, kształcący konkretne umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania projektami badawczymi i ich komercjalizacji. O tym, gdzie będzie się odbywać staż, ma decydować przedsiębiorca delegujący stażystę.

Ponad 15 mln złotych przeznaczono dla przedsiębiorstw na rozwój innowacji naukowych w gospodarce. O te środki, w ramach programu, mogą ubiegać się podmioty posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, czyli przedsiębiorstwa posiadające status centrum badawczo-rozwojowego lub współpracujące z jednostką naukową bądź zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do 31 października 2020 r. lub do wyczerpania środków na realizację programu.

JK

Dyskusja (0 komentarzy)