Aktualności
Sprawy nauki
07 Listopada
Opublikowano: 2017-11-07

Koło Naukowe Anglistów UMCS w finale konkursu StRuNa 2017

W tegorocznym finale konkursu Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa 2017 w kategorii Projekt Roku znalazło się czasopismo „New Horizons in English Studies” zgłoszone przez Koło Naukowe Anglistów UMCS. Projekt ten znalazł się w prestiżowym gronie 30 finalistów z całej Polski i jako jedyny reprezentuje w tej edycji województwo lubelskie.

W związku z nową formułą konkursu StRuNa (struna.edu.pl), przedstawicielki Koła Naukowego Anglistów UMCS, Magdalena Solarz i Agnieszka Suchecka oraz redaktor naczelna pisma i opiekun Koła, dr Anna Bendrat, zostały zaproszone do zaprezentowania projektu przed jury konkursu w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Prezentacja może trwać maksymalnie 500 sekund (8 minut i 20 sekund), a jej celem jest przedstawienie wymiaru naukowego zrealizowanego projektu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali finałowej na Zamku Królewskim, która odbędzie się 19 listopada. Tegoroczny konkurs jest częścią nowej inicjatywy promującej działalność kół naukowych – I Kongresu Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017 (ikona.edu.pl), który odbywać się będzie w Warszawie w dniach 17-19 listopada pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Recenzowane czasopismo „New Horizons in English Studies” (http://journals.umcs.pl/nh) jest projektem naukowym zrealizowanym z inicjatywy Koła Naukowego Anglistów UMCS w celu publikacji artykułów prezentowanych podczas konferencji naukowych Students’ Corner: Literature – Culture&Media – Linguistics – Didactics (https://studentscornerumcs.wordpress.com), organizowanych przez KNA od 2015 roku. Aby zapewnić ciągłość oraz wysoką jakość publikacji, mecenasem periodyku pozostaje Instytut Anglistyki UMCS, a nad redakcją czuwają pracownicy Instytutu. Ponadto w skład międzynarodowej Rady Naukowej wchodzą uznani specjaliści w dziedzinie filologii angielskiej z ośrodków polskich i zagranicznych.

Misją „New Horizons in English Studies” jest publikowanie artykułów tematycznie i metodologicznie zróżnicowanych, lecz znajdujących się w obrębie badań z obszaru nauk humanistycznych w zakresie filologii angielskiej. Tym, co wyróżnia nasz periodyk na tle innych publikacji, jest przeznaczenie łam czasopisma dla autorów będących na początku kariery naukowej, czyli studentów zarówno studiów licencjackich, magisterskich, jak i doktoranckich, co umożliwi im popularyzację ich dorobku w środowisku badaczy języka, literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Niemniej istotna jest tu także promocja uniwersytetu oraz Instytutu Anglistyki UMCS w środowisku młodych anglistów, którzy wyrażają duże zainteresowanie publikacją artykułów naukowych, w tym pokonferencyjnych, w takiej właśnie formule.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)