Aktualności
Sprawy nauki
05 Maja
Źródło: PAN
Opublikowano: 2020-05-05

Komitet Nauk Geograficznych z apelem o ochronę klimatu

O podjęcie pilnych działań zmierzających do ochrony klimatu zaapelował Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. 

W swoim stanowisku geografowie napisali, że ostatnich sześć lat było najcieplejszymi w historii pomiarów meteorologicznych i oceanograficznych, zarówno globalnie, jak i w Polsce. Dodali, że zbyt szybko postępujące zmiany klimatu przynoszą negatywne skutki w postaci wzrostu poziomu oceanu światowego, zaniku pokrywy lodowej oraz wieloletniej zmarzliny w obszarach polarnych, subpolarnych i wysokogórskich, intensyfikacji fal upałów na całym globie oraz wzrostu częstotliwości zarówno susz, jak i opadów ekstremalnych w wielu regionach świata. Zanik wieloletniej zmarzliny powoduje dodatkowe emisje gazów cieplarnianych, a w następstwie coraz wyższe tempo ocieplania atmosfery i wód oceanicznych.

„Komitet Nauk Geograficznych PAN skupiający przedstawicieli nauk zajmujących się relacjami między człowiekiem a jego środowiskiem z perspektywy przyrodniczej i społeczno-gospodarczej zauważa, że trwające zmiany klimatyczne wymagają zwrócenia uwagi społeczeństwa na uświadomienie i edukację nt. klimatu, jak również zintensyfikowania prób ograniczenia tych zmian i pilnych działań przystosowawczych do nowych warunków klimatycznych” – czytamy w dokumencie. Członkowie Komitetu wymieniają następnie działania, które są niezbędne w obliczu doświadczanych już oraz przyszłych skutków zmian klimatu. Zaliczają do nich m.in. ochronę georóżnorodności i bioróżnorodności krajobrazów naturalnych i kulturowych, w tym krajobrazów priorytetowych; wdrażanie technologii i form aktywności gospodarczej łagodzących skutki zmian klimatu; tworzenie zachęt do kształtowania odporności na zmiany klimatu w rolnictwie, przemyśle, transporcie, budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym.

„Działania adaptacyjne i wzmacniające odporność na zmiany klimatu powinny przyczynić się do ograniczenia potencjalnych szkód przyrodniczych i gospodarczych lub wykorzystania nowych możliwości wynikających ze zmian klimatu (np. wprowadzenie nowych upraw w rolnictwie)” – przekonują autorzy stanowiska i apelują do władz o zdecydowane wsparcie środowisk naukowych prowadzących badania nad tymi zagadnieniami. „Rosnąca podatność społeczeństwa na skutki zmian klimatu wymaga bezzwłocznego podjęcia wysiłków zmierzających do ograniczenia tych zmian i równoległego zainicjowania działań adaptacyjnych. Problematyka ta powinna stać się przedmiotem priorytetowych tematów badawczych finansowanych z różnych źródeł. Nauki geograficzne, ogniskujące swoje pola badawcze na systemie interakcyjnym człowiek–środowisko, są szczególnie predestynowane do podjęcia się tego wyzwania” – podsumowują członkowie Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Jk

Stanowisko Komitetu Nauk Geograficznych PAN

Dyskusja (0 komentarzy)