Aktualności
Sprawy nauki
26 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-03-26

Komunikat Komisji Ewaluacji Nauki

Otrzymane wyrazy wsparcia i solidarności utwierdziły nas w przekonaniu, że podejmowane działania służą rozwojowi nauki w Polsce, a sama KEN cieszy się zaufaniem ze strony środowiska naukowego – napisała Komisja Ewaluacji Nauki w komunikacie z podziękowaniami skierowanymi do organów kolegialnych nauki i szkolnictwa wyższego.

Działając na podstawie art. 274 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) Komisja Ewaluacji Nauki wyraża wdzięczność i składa podziękowanie wszystkim osobom i ciałom kolegialnym, działającym w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, za okazane zaufanie w sprawach dotyczących wykazu czasopism punktowanych. Szczególnie doceniamy wyrazy wsparcia i solidarności, które napłynęły ze strony Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Komitetu Polityki Naukowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Dziękujemy za stanowiska wyrażone przez władze uczelni – senaty, władze rektorskie, rady dyscyplin naukowych. Bardzo ważne jest dla nas wsparcie ze strony komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, a szczególnie Komitetu Nauk Prawnych, w którym oceniono aspekty prawne związane z wykazem opublikowanym w dniu 9.02.2021, a także ze strony Akademii Młodych Uczonych PAN.

Otrzymane wyrazy wsparcia i solidarności utwierdziły nas w przekonaniu, że działania Komisji Ewaluacji Nauki służą rozwojowi nauki w Polsce, a Komisja cieszy się zaufaniem ze strony środowiska naukowego.

Mimo różnic poglądów co do kryteriów i zasad, według których powinna przebiegać ewaluacja działalności naukowej, w trzech sprawach wymienione ciała kolegialne były zgodne. Po pierwsze, ewaluacja musi być przeprowadzona w granicach i na podstawie obowiązującego prawa, w przeciwnym bowiem razie jej wyniki będą powszechnie kwestionowane i podważane, a nawet zaskarżane, co podważy jej sens. Po drugie, korzystanie z ustawowych prerogatyw władzy wykonawczej w kwestii stanowienia ostatecznego wykazu czasopism i wydawnictw nie może oznaczać całkowitej dowolności i arbitralności podejmowanych decyzji. Brak przejrzystości w tej kwestii może bowiem rodzić obawy o faworyzowanie pewnych grup czy środowisk. Po trzecie, działania podejmowane z troski o rozwój nauki w Polsce powinny być oparte na rzetelnej diagnozie ich stanu faktycznego. Ewaluacja może być istotną przesłanką takiej diagnozy, zatem nie powinna być prowadzona na podstawie kryteriów nieobiektywnych lub ustalanych w sposób mało przejrzysty.

Komisja składa podziękowania za konstruktywną współpracę dr Annie Budzanowskiej, Podsekretarz Stanu w MEiN, oraz p. Bartłomiejowi Banaszakowi, Dyrektorowi Departamentu Nauki w MEiN, którzy złożyli rezygnację z zajmowanych stanowisk w lutym i w marcu 2021 r. Komisja Ewaluacji Nauki deklaruje gotowość dalszego służenia rozwojowi nauki w Polsce we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, ale też w dialogu ze środowiskiem, z którego wywodzą się jej członkinie i członkowie.

Komisja Ewaluacji Nauki

Komunikat Komisji Ewaluacji Nauki

Dyskusja (5 komentarzy)
 • ~A. 21.04.2021 07:24

  Aktualny cennik chinskiego MDPI (ponad 200 czasopism). Platforma zarejestrowana w Bazylei. Popyt najwyzszy w "Energies", "Applied Sciences" i "Sustainability" , publikuja duzo (szwarc mydlo i powidlo) a najwiecej z zarządzania oraz ekonomii i finansow (w tych dyscyplinach nauka polska jest i była światową "potęgą".)
  wiec tu najwyzsze ceny (wzrosły ostatnio o 200CHF).
  https://www.mdpi.com/about/apc

 • ~śmiałek 29.03.2021 18:17

  Może warto ustosunkować się do tekstów naukowych za 1000 euro/100pkt./ , które czynią ich autorów "wybitnymi "naukowcami

 • ~Marek 27.03.2021 19:56

  A jak się to ma do rekomendacji ekspertów, kiedy Komisja i tak zdecydowała arbitralnie. Nie mam zaufania do całego procesu ewaluacji. Niestety nie jest on obiektywny, transparentny i rzetelny i to od lat...

 • ~Bogusław Śliwerski 27.03.2021 12:23

  Co za obłuda. Ta komisja sama zlekceważyła i zmanipulowała ekspertyzy profesorów, którzy dla niej przygotowali w 2019 r. opinie nt.podwyższenia punktacji czasopismom. Hipokryzja do kwadratu. Żenujace.

  • ~kragon 28.03.2021 15:52

   Panie Śliwerski, co najmniej 90% czasopism powinno miec obnizona punktacje.... i to do ZERA. I tak tego nikt na swiecie nie czyta. Po co to zuzywac drewno czy nawet makulature, czas....