Aktualności
Sprawy nauki
17 Września
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2021-09-17

Konferencja inauguracyjna Instytutu De Republica

Instytut De Republica zainaugurował swoją działalność. W inauguracyjnej konferencji naukowej wziął udział prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Konferencję, która odbyła się w warszawskim hotelu Regent, otworzył dr hab. Bogusław Szmulik, dyrektor Instytutu De Republica. W słowie wstępnym powiedział, że jednym z pierwszych zadań Instytutu, jako jednostki prowadzącej działalność wydawniczą, naukową i popularyzatorską było podjęcie kroków w celu utworzenia sprawnie funkcjonującego wydawnictwa naukowego, promującego przede wszystkim polskie publikacje naukowe.

Instytut jest zainteresowany wydawaniem publikacji, które z uwagi na swój niekomercyjny charakter, połączony z niekwestionowanym walorem naukowym, nie mają szans na publikację w wydawnictwach funkcjonujących do tej pory na krajowym rynku książki naukowej (…). Wydawnictwo De Republica znalazło się w najnowszym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane publikacje naukowe – dodał.

O roli republikanizmu we współczesnej debacie oraz roli państwa w życiu polskiego społeczeństwa w kontekście wyzwań stojących przed państwem polskim, również na arenie międzynarodowej, opowiedział prof. dr hab. Marek Szydło – przewodniczący Rady Naukowej Instytutu De Republica. Jego wystąpienie stanowiło podsumowanie trwających już od ponad dwudziestu lat zainteresowań badawczych autora sprawami polityki międzynarodowej od roku 1939.

W nawiązaniu do 82. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, prof. Marek Kornat zaprezentował wystąpienie pt. „Europejskie znaczenie agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku”.

Państwo sowieckie uczyniło wszystko, co możliwe, aby do wojny w Europie doszło. Pakt Ribbentrop-Mołotow to nie tylko układ o podziale stref interesów, ale zbrodniczy układ umożliwiający wywołanie wojny nowego typu – wojny na wyniszczenie obcych narodów. Niemcy, na swój sposób, „odblokowały” Sowietom drogę do wejścia do Europy Środkowo-Wschodniej. Miało to wielkie konsekwencje. (…) Porządek wersalsko-ryski – wzniesiony w następstwie przeobrażeń geopolitycznych po I wojnie światowej i w wyniku zwycięskiej dla Polski wojny z sowiecką Rosją w latach 1919—1920 – został zburzony. Zastąpił go krótkotrwały sojusz dwóch mocarstw totalitarnych zdradzających wolę panowania nad narodami Międzymorza – mówił prof. Kornat.

Po nim, w ramach obchodzonego właśnie roku Cypriana Norwida, ogłoszonego na pamiątkę dwusetnej rocznicy urodzin poety, dr hab. Tomasz Korpysz wystąpił z odczytem pt. „Cyprian Norwid o człowieku i obywatelu”.

Pisząc o człowieku, niejednokrotnie podnosił Norwid kwestię jego zaangażowania społecznego, obywatelskiego. Podkreślał, że każdy członek danej społeczności powinien być aktywny i twórczy oraz powinien – tam, gdzie może, i tak, jak może – pracować na rzecz dobra innych ludzi oraz dobra wspólnoty. (…) Sam Norwid angażował się w wielorakie przedsięwzięcia społeczne i polityczne, co więcej: wiele z nich inicjował lub przynajmniej projektował, praktycznie realizując w ten sposób własny ideał obywatela – podkreślał dr hab. Tomasz Korpysz.

Instytut De Republica z siedzibą w Warszawie to nowy organ, który ma działać na rzecz promocji polskiej nauki.  Został powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 16 lutego. Głównym celem jego działalności jest popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. We współpracy z uczelniami w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut będzie organizował krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe i seminaria oraz projekty edukacyjne i szkoleniowe. Przedmiotem działalności placówki będzie też prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej. Docelowo ma się stać nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla nauk humanistycznych i społecznych.

Dyrektorem Instytutu De Republica został dr hab. Bogumił Szmulik, prawnik i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia w zakresie prawa i nauk politycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1996 roku na Wydziale Politologii UMCS uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 2005 r. – doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2009 r. został doktorem habilitowanym nauk prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 2010 roku związany jest z UKSW, gdzie kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 2012–2016 był prodziekanem do spraw nauki na tym wydziale. Od 2012 roku jest członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2018 r. został kierownikiem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Należy do Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Legislacji i Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)