Aktualności
20 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-20

Konkurs DOCUP rozstrzygnięty

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Grzegorz Gabara z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – to laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach w konkursie DOCUP. Gala wręczenia nagród odbyła się we Wrocławiu.

Organizatorem konkursu jest Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) skupiające samorządy doktorantów uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównym zadaniem Forum jest reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w kraju i za granicą, organizacja oraz wsparcie inicjatyw naukowych. W ramach XXVI Zjazdu DFUP odbyła się gala konkursowa DOCUP. Do konkursu można było zgłaszać osiągnięcia zrealizowane w roku akademickim 2017/2018.

W kategorii Wydarzenie naukowe:

  • I miejsce otrzymał Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za „Warsztaty Historyczne dla młodzieży szkół średnich”;
  • II miejsce zajęło Koło Naukowe Badaczy Białych Plam Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za organizację cyklu wykładów „O tym się nie mówi…”;
  • III miejsce dla Koła Naukowego „Public relations w social mediach” z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za program naukowy podnoszący wiedzę, kompetencje i umiejętności doktorantów w zakresie public relations i mediów społecznościowych.

Wyróżnienia w tej kategorii trafiły do: Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego za organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miasto w naukach społecznych i humanistycznych” (2–3 lutego 2018 r.) oraz Koła Naukowego Doktorantów Historii „Onyks” z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za organizację I Międzynarodowej Konferencji Doktorantów „Reformy, instytucje, obyczaje – konflikty na przestrzeni dziejów” (7–8 czerwca 2018 r.).

W kategorii Wydarzenie samorządowe:

  • I miejsce otrzymała Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego za cykl dofinansowań indywidualnych dla doktorantów UWr;
  • II miejsce zajęła Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za IV Bal Doktoranta w Olsztynie.

W kategorii Działalność samorządowa doktoranta:

  • I miejsce dla Grzegorza Gabary z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • II miejsce dla Pauli Wiśniewskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas Zjazdu wybrano też nowe władze DFUP na kadencję 2019. Nowym przewodniczącym został Patryk Kosowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który zastąpił na tym stanowisku Justynę Słowińską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiceprzewodniczącym wybrano Jakuba Woźniaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zaś sekretarzem – Katarzynę Kot z Uniwersytetu Wrocławskiego.

MK

Źródło: DFUP

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)