Aktualności
Sprawy nauki
13 Marca
Opublikowano: 2017-03-13

Konkurs „Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej”

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVI edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji, pt. „Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej”.

Do konkursu organizator zaprasza naukowców, którzy mają pomysł na: optymalizację istniejących metod wytwarzania leków lub potencjalnych leków biotechnologicznych; stworzenie nowych, lepszych systemów ekspresyjnych; matematyczne modele procesów biotechnologicznych umożliwiające ich optymalizację i kontrolę; urządzenia lub rozwiązania techniczne usprawniające procesy biotechnologiczne.

Szeroka formuła tegorocznego konkursu ma za zadanie wsparcie tych inicjatyw i pomysłów, które mogą mieć przyszłe zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontakt z Fundacją pod adresem: bozenna.platos@polpharma.com

Wniosek należy przesłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie do 31 maja 2017 r. – liczy się data stempla pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy założona w 2001 roku przez Polpharmę SA jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Fundacja inicjuje i finansuje badania w dziedzinie medycyny i farmacji. Corocznie organizuje konkurs na najlepsze  projekty badawcze z tego zakresu. Dotychczas odbyło się 15 edycji konkursu, w których granty wartości ponad 19 mln zł otrzymało 68 zespołów badawczych.

Dyskusja (0 komentarzy)