Aktualności
Sprawy nauki
05 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-05

Konkurs TANGO 3 otwarty

Ruszył kolejny konkurs TANGO. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, dzięki którym zwiększy się stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych.

Wspólna inicjatywa podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, ma na celu wzmocnienie współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców. Dzięki temu wprowadzenie na rynek nowych technologii, produktów czy usługi powinno być łatwiejsze.

– TANGO 3 to kolejna inicjatywa NCBR i NCN, która pozwoli wykorzystać potencjał obydwu agencji, aby poprawić warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Polsce. Konkurs daje szansę na wprowadzenie na rynek produktów, usług lub technologii, które są wynikiem projektów realizowanych m.in. przez jednostki naukowe w tym uczelnie, centra naukowe PAN, a nawet osoby fizyczne. Chcemy umożliwić lepszy transfer wiedzy do przemysłu i tym samym w pełni wykorzystać możliwości polskiej nauki –  mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Celem programu TANGO jest budowanie pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi a stosowanymi i przemysłowymi. Wnioskodawcy mogą zatem uzyskać fundusze m.in. na tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem, opracowanie analiz rynkowych czy też zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej.

– Abyśmy mogli w pełni wykorzystać możliwości polskiej nauki, musimy zapewnić możliwości transferu jej dokonań do gospodarki. TANGO 3 to impuls do rozwoju efektywnej ekonomicznie współpracy świata nauki i biznesu w wielu różnych dziedzinach. Projekty, które realizowane są dzięki wsparciu NCBR w ramach dwóch poprzednich konkursów, to dobra podstawa do wykorzystania efektów prac naukowców w praktycemówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i poszczególnych uczelni oraz osoby fizyczne. Dofinansowanie będzie stanowiło 100% wartości projektu, przy czym maksymalna wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł. O środki z NCBR mogą ubiegać się wyłącznie projekty dla których podstawą realizacji są projekty obejmujące badania podstawowe, finansowane w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ.

Nowa wersja konkursu TANGO powinna być istotnym ułatwieniem dla naukowców, którzy już realizowali projekty w zakresie badań podstawowych w NCN, a wyniki ich prac badawczych mają potencjał aplikacyjny. Liczymy, że uproszczony proces oceny przyspieszy pozyskiwanie środków w ramach tego konkursu podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

W dotychczas przeprowadzonych dwóch konkursach programu TANGO dofinansowanie o wartości ponad 65 mln zł uzyskało 76 projektów. Budżet konkursu TANGO 3 wynosi 40 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie od 14 czerwca do 20 grudnia 2018 r. z podziałem na 2 etapy.

Ogłoszenie konkursu TANGO 3

Źródło: NCN

Dyskusja (0 komentarzy)