Aktualności
Sprawy nauki
18 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-01-18

Konstytucjonaliści krytycznie o arbitralnym sposobie tworzenia listy czasopism

Komunikat ministra nauki w sprawie nowego wykazu czasopism powiela dokonany w ubiegłych latach arbitralny sposób kształtowania tej listy i z tego względu zasługuje na krytyczną ocenę – napisało w swoim stanowisku Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego.

Przypomnijmy, 5 stycznia minister Dariusz Wieczorek ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W zasadzie to powrót do listy opracowanej przez Komisję Ewaluacji Nauki i przedstawionej 29 czerwca 2023 roku. Usunięto tym samym zmiany, które zostały dodane przez ministra Przemysława Czarnka, a nie były uwzględnione w uchwale KEN.

Głównym celem publikacji nowego wykazu na początku 2024 roku jest zapewnienie, że zmiana wykazu nie przyniesie negatywnych skutków dla naukowców, którzy w 2023 r. opublikowali już artykuły w czasopismach znajdujących się w wykazie sporządzonym przez Ministra w roku 2023 r., a jednocześnie zakończenie ręcznej modyfikacji zawartości wykazu i oparcie go na stanowisku ekspertów – podało w komunikacie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Krytycznie do tej decyzji odniosło się Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. W swoim stanowisku konstytucjonaliści podkreślają, że minister powiela dokonywany w ubiegłym roku i w latach wcześniejszych arbitralny sposób kształtowania listy oraz liczby punktów przyznanych czasopismom. Zaniepokojenie autorów pisma budzi zwłaszcza obniżenie niejako „z automatu”, poprzez cofnięcie poprzednich decyzji, punktacji renomowanych prawniczych czasopism o ugruntowanej tradycji. Dla przykładu wskazano, że „Państwo i Prawo”, jeszcze w grudniu wycenione na 100 punktów, teraz ma ich 70. Inny z periodyków – „Europejski Przegląd Sądowy” – spadł z kategorii 70-punktowej na 40 pkt.

Konieczne jest opracowanie nowego wykazu w oparciu o obiektywne przesłanki rzeczywistego znaczenia poszczególnych czasopism i w oparciu o konkretne wskaźniki, jak również przy udziale przedstawicieli środowiska naukowego w ramach poszczególnych dyscyplin – zaznaczają członkowie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Przygotowanie od podstaw kolejnej wersji wykazu minister zapowiedział już kilkanaście dni temu. W tworzenie nowej listy mają być zaangażowani eksperci pochodzący ze środowiska naukowego i reprezentujący poszczególne dyscypliny naukowe. Powołane zespoły dokonają oceny czasopism na podstawie wartości wybranych wskaźników wpływu. Następnie Komisja Ewaluacji Nauki, w oparciu o przekazane przez zespoły listy czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną im liczbą punktów, sporządzi nowy projekt.

MK

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Wt 19.01.2024 08:34

    A co ma zrobić ktoś kto odpowiada za naukę w sytuacji, gdy KEN nie odrobiła lekcji i nie urealnila listy? Przecież prawie 600 polskich czasopism przeszło ogromną modernizację. Od kiedy to komisje zastępują decydenta?

  • ~Maciek 18.01.2024 10:59

    A czy taka sama krytyka przez Konstytucjonalistów była wygłaszana przez ostanie kilka lat?
    I czy w sposób otwarty krytykowali ręczne, irracjonalne zmiany dokonywane przez Ministra Czarnka?

    Bo mam wrażenie, że nie.