Aktualności
Sprawy nauki
02 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-02

Konsultacje rozporządzeń do Konstytucji dla Nauki

Rozpoczął się kolejny etap konsultacji projektów rozporządzeń  do Konstytucji dla Nauki, która zacznie obowiązywać już od 1 października 2018 roku.

W czerwcu do oficjalnych konsultacji trafiły rozporządzenia do ustawy (będzie ich o połowę mniej niż przy poprzednich ustawach). Już wcześniej jednak ich podstawowe założenia były znane środowisku akademickiemu – dyskutowano nad nimi bowiem jeszcze na etapie konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki, a w kwietniu poglądowe założenia przedstawiono wraz z projektem ustawy.

Rozporządzenie: dziedziny nauki i dyscypliny naukowe

Projekt zakłada, że w miejsce obecnych 22 dziedzin nauki i sztuki oraz 102 dyscyplin znajdzie się 8 dziedzin nauki i 45 dyscyplin. Nowy podział oparty jest na systematyce przyjętej przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). To sprawi, że polska nauka będzie miała właściwą prezentację w światowym obiegu naukowym.

Rozporządzenie: ewaluacja

Ewaluacja będzie dokonywana w ramach dyscyplin, a nie wydziałów. Podstawowym elementem będą osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową (pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych), a nie pojedynczych osób w ramach wydziału. Będą oni musieli przedstawić do oceny maksymalnie cztery najlepsze osiągnięcia z czterech lat. Zgłaszanie osiągnięć będzie się odbywać za pośrednictwem systemu POL-on na bieżąco. Dotychczas jednostki naukowe raz na 4 lata wypełniały ankiety, co generowało poważne obciążenia pracowników administracyjnych.

Konstytucja dla Nauki uprości również zasady ewaluacji. W poprzednich cyklach ewaluacji obowiązywały 4 kryteria, które obejmowały aż 24 szczegółowe parametry (wiele z nich nie miało praktycznego wpływu na ocenę). W nowym modelu ewaluacja nauki będzie dokonywana w oparciu o 3 kryteria i 6 kryteriów szczegółowych.

Rozporządzenie: wykaz czasopism i wydawnictw

Odpowiedzią na niski poziom widoczności wyników badań polskich naukowców w świecie, a także na zjawisko tzw. punktozy, czyli gonitwę za dużą liczbą publikacji, są nowe zasady oceny artykułów naukowych i monografii.

Przede wszystkim w rozporządzeniu przyjęto uznaną powszechnie na świecie zasadę tzw. dziedziczenia prestiżu. W ten sposób właśnie będą ustalane wykazy wydawnictw monografii i czasopism naukowych. To sprawi, że naukowcy nie będą zmuszeni publikować dużo, będą za to zmotywowani do publikowania w prestiżowych miejscach – ciężar zostanie przeniesiony na jakość, nie na ilość. Podobnie jak w przypadku nowych zasad ewaluacji (cztery osiągnięcia w ciągu czterech lat).

Rozporządzenie: POL-on

Do tej pory dane dotyczące obszaru szkolnictwa wyższego były gromadzone w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym, a dane z obszaru nauki w Systemie Informacji o Nauce. W związku z tym, że w praktyce obszar szkolnictwa wyższego i obszar nauki przenikają się i uzupełniają, obecnie – zgodnie z ustawą – wszystkie dane będą gromadzone w jednym systemie – Systemie POL-on. Rozporządzenie zawiera ważne dla pracowników uczelni terminy wprowadzania wymaganych informacji do systemu.

Uwagi na temat rozporządzeń do ustawy zgłaszać można do końca sierpnia pod adresem mailowym uwagidoreformy@mnisw.gov.pl. Pełną listę konsultowanych projektów znaleźć można pod adresem: www.nauka.gov.pl/konsultacje.

MK

(Źródło: www.konstytucjadlanauki.gov.pl)

 

Dyskusja (3 komentarze)
 • ~Sławek 21.08.2018 15:07

  Dziękuję za odpowiedź
  Niestety odpowiedź ta nie informuje jak będzie przeprowadzona ocena parametryczna. Przecież wg tej odpowiedzi będziemy mieli dwa systemy punktowania i to skrajnie oddzielne. Stary, w którym można uzyskać max 50 pkt za artykuł i nowy gdzie max to 200 pkt. Każdy Rektor Uczelni będzie obligował pracowników do do publikowania prac w 2019 i 2020 roku gdyż da to większe korzyści punktowe niż publikacje w roku 2017 i 2018.
  Przykład:
  Pracownik opublikował 4 artykuły w roku 2017 i 2018 za 45 pkt każdy co daje łącznie 180 pkt. Przyjmując ze będą one w całości zaliczone do jednostki w której pracuje to wygenerował on w ocenie 180 pkt. Czasopismo, w którym zostały opublikowane te artykuły w 2019 i 2020 r.prawdopodobnie będzie znajdowało się na liści ministerstwa z liczbą punktów min 140. Co w przypadku tego pracownika dałoby w sumie 4 razy 140 pkt. = 560 pkt. Jest to ogromna różnica punktowa.
  Nie rozumiem podejścia i stanowiska Ministerstwa w tej sprawie bo wprowadzenie dwóch tak różnych systemów punktowych mija się z zasadą jednolitego okresu oceny.
  Na przedstawionym przykładzie wyraźnie widać jaki wpływ może mieć ta decyzja o pozostawieniu punktacji czasopism za lata 2017 i 2018 na dotychczasowym poziomie. Uczelnie, które będą miały więcej publikacji w 2019 i 2020 roku będą na zdecydowanie lepszej pozycji względem tych, które dużo publikowały w latach 2017 i 2018.
  Wyjściem byłoby albo przyjecie punktacji czasopisma najwyższej w danym okresie (tak jak było to w poprzedniej parametryzacji) lub podzielenie okresu na dwie części i połowę publikacji z lat 2017 i 2018 a drugą połowę zlata 2019 i 2020 (oczywiście w skali dyscypliny a nie pracownika).
  Pozdrawiam

 • ~Remiszewski Marek 16.08.2018 14:06

  Przekazaliśmy Pana pytanie do MNiSW. Otrzymaliśmy taką odpowiedź: "Zgodnie z przepisem art. 324 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie ujętym w wykazie czasopism naukowych, ustalonym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra, przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie. Przepis ten nie upoważnia do jakiegokolwiek przeliczania punktacji za artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych wydanych w latach 2017 i 2018".

 • ~Sławek 05.08.2018 18:21

  Witam,
  Nurtuje mnie zagadnienie związane z ewaluacją.
  W ustawie zapisano że artykuły za rok 2017 i 2018 będą posiadały punktację zgodnie z rozporządzeniem na dzień dzisiejszy obowiązującym czyli z stycznia 2017 r. W nowym rozporządzeniu punktacja czasopism (publikacji) wzrasta z aktualnych max 50 pkt. do 200 pkt.
  Czy publikacje za rok 2017 i 2018 będą jakoś przeliczane na nową punktację czy zostanie tak jak jest i jeśli pracownik opublikował swoje najlepsze wyniki np. w 2018 r. w czasopismach z punktacją 40 - 50 pkt. i w kolejnych latach 2019 i 2020 nie opublikuje tak dobrych prac to i tak mniej da do ewaluacji dyscypliny niż ktoś kto opublikuje słabsze prace w czasopiśmie za 70 pkt (wg nowego rozporządzenia). Wg mnie to całkowita głupota dwa systemy punktowania w jednej ewaluacji.
  Czy ktoś coś wie na ten temat jak zostanie to uregulowane i rozwiązane?