Aktualności
Sprawy nauki
28 Lutego
Opublikowano: 2019-02-28

Kontrola CBA w ITME

Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło kontrolę w warszawskim Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych. Kontrola ma dotyczyć umów dzierżawy powierzchni i instytutowej aparatury prywatnym firmom.

Podjętą 18 lutego kontrolę CBA w siedzibie instytutu potwierdziła rzeczniczka prasowa ITME Patrycja Skoczek, zapewniając , że jednostka w pełni współpracuje z kontrolującymi funkcjonariuszami Biura. Podała, że kontrola dotyczy podejmowania i realizacji decyzji dotyczących rozporządzania mieniem – w zakresie wybranych umów zawieranych przez instytut.

– W szczególności dotyczy to zasad współpracy instytutu ze spółkami EPI LAB sp. z o.o. oraz ENT SA. Dr inż. Włodzimierz Strupiński był prezesem zarządu pierwszej ze spółek oraz wyłącznym właścicielem drugiej spółki – powiedziała rzeczniczka. Również Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził, że w połowie lutego kontrolę w instytucie podjęli funkcjonariusze departamentu postępowań kontrolnych CBA.

CBA sprawdza, jak podejmowano i realizowano decyzje o rozporządzaniu mieniem ITME. Instytut w latach 2011–15 miał zawierać umowy dzierżawy ze spółkami handlowymi, które osobowo są powiązane z pracownikami ITME. Umowy dotyczyły biur, laboratoriów oraz znajdujących się w nich instalacji, maszyn i urządzeń technologicznych a także samej aparatury badawczo-naukowej. Kontrolujący będą sprawdzać, czy wysokość czynszu dzierżawnego była niekorzystna dla Instytutu – prawdopodobnie koszty ponoszone przez ITME były niewspółmierne do wysokości uzyskiwanych opłat. Kontrola CBA powinna potrwać trzy miesiące – do połowy maja. Zgodnie z ustawą szef CBA w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo przedłużyć ją maksymalnie o sześć miesięcy.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych zatrudnia blisko 250 osób, jest jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą prace w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, elektroniki, fotoniki, nanotechnologii. Prowadzone są tu też prace nad materiałami nowej generacji, m.in. grafenem. Dr inż. Włodzimierz Strupiński jest nazywany w mediach „ojcem polskiego grafenu”. Przez 34 lata pracował w ITME.

Źródło: Nauka w Polsce

 

Dyskusja (0 komentarzy)