Aktualności
Sprawy nauki
08 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-08

Kontrola CBA w NCBR

16 lipca Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczął kontrolę przetargów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kontrola obejmuje lata 2012–2018.

W przesłanym do PAP komunikacie, CBA informuje, że przedmiotem postępowania są wybrane procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem przez NCBR. Agentów biura szczególnie interesują umowy o wsparcie publiczno-prywatne dla komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych z udziałem funduszy inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka. Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA doprecyzował, że chodzi m.in. o warty 110 mln zł pilotażowy projekt „BRIdge VC”.

– Chcemy przede wszystkim wiedzieć, jak wyłoniono partnerów do tego projektu i jak zabezpieczono interesy NCBR w tej umowie – dodał.

Jak czytamy na stronie internetowej NCBR, BRIdge VC to program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację NCBR oraz prywatnych podmiotów z Polski i zagranicy. Opiera się na strategii inwestycyjnej, w ramach której dokonano wyboru kilku zespołów zarządzających Funduszami VC (każdy o indykatywnej kapitalizacji 50 – 200 mln EUR), specjalizujących się w inwestycjach w spółki rozwijające zaawansowane technologie, będące na różnym etapie rozwoju i działające w różnych branżach. Zespoły te mają tworzyć nowe przedsiębiorstwa lub inwestować w już istniejące firmy z sektora zaawansowanych technologii oraz dbać o utrzymywaniu przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku. Takie powiązanie zespołów zarządzających (osobowe, kapitałowe, instytucjonalne) z globalnymi uczestnikami branży venture capital, miało zapewnić skuteczniejszy rozwój polskich innowacyjnych technologii.

Kamil Melcer, rzecznik prasowy NCBR, przyznał, że kontrola CBA jest w toku, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współpracuje z kontrolującymi, udostępniając wszelkie pożądane przez nich dokumenty. Dodał, że zgodnie z obowiązującymi procedurami, NCBR w ramach bieżącego nadzoru prowadzi własne kontrole planowe i doraźne, mające na celu weryfikację prawdiłowości realizacji projektów w ramach programu BRIdge.

Termin zakończenia kontroli CBA przewidziano na 16 października, ale – zgodnie z ustawą – w szczególnie uzasadnionych przypadkach może ona być, na wniosek szefa CBA, wydłużona o kolejne sześć miesięcy.

MK

(Źródło: PAP)

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Behemot 30.07.2019 17:38

    Czyli CBA interesuje się sprawami gdzie jest więcej niż 100 baniek a drobiazgami jak 5 czy 7 mln to już nie?