Aktualności
Sprawy nauki
15 Lipca
Opublikowano: 2020-07-15

Koronawirusowa edycja „Polskich Powrotów”

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła specjalną edycję jednego ze swoich flagowych programów „Polskie Powroty”. Zachęca tym samym do powrotu do Polski naukowców, którzy mogą pomóc w walce z koronawirusem. Nabór wniosków do końca sierpnia.

Wysiłki wielu zespołów naukowych na świecie skupiają się na wynalezieniu szczepionki na wirusa SARS-CoV-2 lub skutecznych sposobów leczenia zakażonych. Badacze z różnych dziedzin nauki zastanawiają się też nad rozwiązaniami, które złagodzą konsekwencje społeczne i ekonomiczne pandemii. W odpowiedzi na te wyzwania Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła dedykowany nabór wniosków w programie „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19”.

– Cały świat patrzy dziś w stronę naukowców z nadzieją na to, by położyli kres epidemii COVID-19 – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Kryzys zdrowotny, którego jesteśmy świadkami, wpływa niemal na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Musimy skoncentrować wysiłki na jego przezwyciężeniu. Do tego potrzeba lekarzy, wybitnych naukowców. W latach poprzednich lekarze głównie wyjeżdżali z Polski. My robimy kolejny krok, żeby odwrócić ten proces. Polskie braki w służbie zdrowia powinniśmy uzupełnić naszymi rodakami, którzy wyjechali. Ten program to pierwszy krok w dobrym kierunku – dodaje wiceminister.

Nabór w specjalnej edycji programu skierowany jest do naukowców polskiego pochodzenia, pracujących za granicą, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami.

– To działanie mające przede wszystkim sprowadzić do kraju naukowców z obszaru medycyny, farmacji, przedstawicieli szeroko pojętych nauk biomedycznych i o zdrowiu. Ten kapitał ludzki jest na obecną chwilę niezwykle cenny i musimy o niego aktywnie zabiegać – zaznacza dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Ze środków NAWA finansowane są: wynagrodzenie powracającego naukowca, wynagrodzenia członków grupy projektowej, koszty przesiedlenia. Możliwe jest też sfinansowanie kosztów adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego. Dodatkowo Narodowe Centrum Nauki pokrywa koszty badań podstawowych w ramach tzw. komponentu badawczego, który ma charakter grantu startowego, umożliwiającego rozpoczęcie badań zaraz po przyjeździe do kraju.

– Dzięki „Polskim Powrotom” do kraju przyjadą doświadczeni naukowcy z zagranicy. Oprócz tego, że w dobie pandemii mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat COVID-19 i pomóc w walce z koronawirusem, wzmocnią także polską naukę w obszarach, w których jest to najbardziej potrzebne: przyczynią się do zwiększenia różnorodności, stopnia umiędzynarodowienia i mobilności zespołów naukowych w polskich uniwersytetach i instytutach – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Wnioski w programie „Polskie Powroty. Edycja COVID-19” mogą składać uczelnie i inne jednostki naukowe, które planują zatrudnić powracającego naukowca. Przyjmowane są do 31 sierpnia 2020 roku. Należy je składać wyłącznie w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 2,27 mln zł (jeśli nie obejmuje tzw. komponentu badawczego) lub 2,22 mln zł (+ 200 tys. zł w ramach komponentu badawczego). Projekty mogą być realizowane w okresie 3–4 lat.

Celem programu „Polskie Powroty” jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Z kolei krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskują do współpracy specjalistów, posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych.

Dotychczas NAWA ogłosiła trzy edycje „Polskich Powrotów” (trwa ocena wniosków 3. edycji programu). W ich wyniku rozpoczęło lub rozpocznie swoje projekty naukowe na polskich uczelniach i w instytutach 40 naukowców, którzy wrócili m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapuru, Korei Południowej.

Więcej szczegółów na stronie internetowej NAWA.

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)