Aktualności
Sprawy nauki
30 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-30

Krajowy Program Kosmiczny już u premiera

Realizację 54 projektów wspierających rozwój krajowego sektora kosmicznego w ciągu 3 lat przewiduje projekt Krajowego Programu Kosmicznego, który przekazano właśnie do nadzorującego działalność Polskiej Agencji Kosmicznej Prezesa Rady Ministrów. Zakładany budżet KPK to 248,5 mln zł. 

Celem opracowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego – dokumentu wykonawczego Polskiej Strategii Kosmicznej – jest „zbudowanie systemu optymalnych narzędzi wsparcia finansowego, doradczego i edukacyjnego dla sektora kosmicznego i instytucji realizujących oraz wspierających polską politykę kosmiczną”. Działania KPK na lata 2019–2021 ujęto w 8 grup tematycznych: duże projekty, wsparcie sektora downstream, innowacje, otoczenie międzynarodowe, staże i szkolenia, edukacja, promocja oraz pozostałe projekty. Usługi downstream związane z przetwarzaniem zobrazowań satelitarnych generują większość obrotów i zysków sektora kosmicznego, dlatego polskie podmioty powinny upatrywać w nich swoich szans rozwojowych.

„Najważniejszą część programu, angażującą 40 proc. jego budżetu, stanowią tzw. projekty duże, których realizacja jest kluczowa dla osiągnięcia pierwszego nadrzędnego celu Polskiej Strategii Kosmicznej – uzyskania przez krajową branżę kosmiczną 3 proc. obrotów europejskiego rynku kosmicznego do 2030 r.” – czytamy w dokumencie.

Na realizację projektów dużych w latach 2019–2021, a więc m.in. wsparcie „polskiej kosmicznej misji naukowej”, rozwój infrastruktury czy program polskich rakiet suborbitalnych, przewidziano 75% środków, które Polska Agencja Kosmiczna otrzyma w tym okresie na realizację KPK. Do PAK ma trafić 111,4 mln zł. Kolejne 137 mln zł będzie w dyspozycji pozostałych instytucji wspierających przedsięwzięcia krajowej branży kosmicznej.

– Chcieliśmy, aby Krajowy Program Kosmiczny 2019–2021 był realistyczny w kontekście finansowania możliwego do pozyskania na rozwój krajowego sektora kosmicznego w najbliższych latach, a jednocześnie, aby trafnie odzwierciedlał obecny poziom kompetencji i ambicje polskich podmiotów oraz trendy rozwoju światowego rynku kosmicznego – podkreśla dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Dodaje, że celem tego programu jest przygotowanie gruntu do realizacji „dużego KPK po roku 2021″ poprzez wykrystalizowanie kierunków tego programu, a także przez wyłonienie najefektywniejszych narzędzi publicznego wsparcia i rozwój zaplecza dla podmiotów polskiego przemysłu kosmicznego, tak aby mogły one realizować  strategiczne projekty kosmiczne na potrzeby kraju, ale też na rynku międzynarodowym.

Wsparcie przewidziane w ramach Krajowego Programu Kosmicznego jest ukierunkowane na sektor prywatny, naukę, administrację rządową i samorządową oraz na działania edukacyjne i podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie wpływu technologii kosmicznych na rozwój gospodarczy Polski.

Dokument opracowany przez PAK we współpracy z podmiotami naukowymi i przemysłowymi oraz otoczeniem administracyjnym krajowej branży kosmicznej, uzyskał jednomyślną, pozytywną opinię Rady PAK i został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: PAP

 

Dyskusja (0 komentarzy)