Aktualności
Sprawy nauki
15 Maja
Opublikowano: 2023-05-15

KRASP, PAN, PAU i RGNiSW o wolności badań naukowych

Wypowiedzi zapowiadające sankcje, w tym finansowe, w stosunku do instytucji, których pracownicy podpisali się pod listem otwartym odbieramy jako działania godzące w konstytucyjną wolność słowa i wolność badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników – napisały we wspólnym stanowisku Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności i Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stanowisko w sprawie zapewnienia wolności badań naukowych dotyczy wypowiedzi ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który zapowiedział, że będzie rewidował swoje decyzje finansowe w stosunku do Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. „Nie będę finansował na większą skalę instytutu, który utrzymuje tego rodzaju ludzi, którzy po prostu obrażają Polaków” – stwierdził szef resortu., Chodziło o prof. Barbarę Engelking, kierującą Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, i jej wywiad, w którym mówiła m.in. że „Żydzi się nieprawdopodobnie rozczarowali co do Polaków w czasie wojny”. Pod listem otwartym w jej obronie podpisało się kilkuset naukowców.

W reakcji na słowa ministra Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności i Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowały wspólne stanowisko, w którym wyrażają zaniepokojenie związane z wypowiedziami zapowiadającymi sankcje, w tym finansowe, w stosunku do instytucji, których pracownicy podpisali się pod listem otwartym.

Odbieramy to jako działania godzące w konstytucyjną wolność słowa i wolność badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Uważamy, że tego rodzaju postępowanie jest niebezpieczne dla właściwego funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki, szczególnie w obecnej złożonej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej – czytamy w stanowisku.

W opublikowanym dzień wcześniej komentarzu Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomniało, że w lipcu 2021 roku wszedł w życie Pakiet Wolności Akademickiej, który „skutecznie służy poszanowaniu wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni”.

Natomiast żadne przepisy prawa nie gwarantują poszczególnym instytucjom nauki uzyskiwania dodatkowych środków finansowych w oparciu o dowolnie sformułowane wnioski. Niezrozumiałe jest również oczekiwanie, że te ograniczone fundusze trafią do instytucji, której prominentni przedstawiciele wykorzystują swój autorytet naukowy do formułowania wypowiedzi obrażających Polaków – podkreśla MEiN.

MK

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~akademik 15.05.2023 09:44

    Ale to już było !! Lat 50 i 60 ubiegłego wieku ! Wracamy do korzeni ????