Aktualności
Sprawy nauki
05 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-05

KRASP wspiera Ukrainę w integracji z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego

Podjęcie działań sprzyjających integracji ukraińskiego systemu szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego oraz Europejską Przestrzenią Badawczą zadeklarowało w najnowszej uchwale prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jednym z efektów ma być ma włączenie Związku Rektorów Uczelni Ukrainy w skład Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów.

W ostatniej uchwale przyjętej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich zadeklarowano wspieranie działań Ukrainy w obszarze szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji. Zdaniem sterników naszych uczelni rosyjska agresja wojskowa „nie tylko zasługuje na potępienie, ale wymaga też solidarnej, skoordynowanej i systemowej reakcji ze strony krajów demokratycznych i społeczności międzynarodowej”.

Autorzy uchwały, pisząc o obronie przez Ukraińców najważniejszych wartości cywilizacyjnych Europy, przy zachowaniu suwerenności i tożsamości kulturowej, zapewniają o gotowości do współpracy ze środowiskami i instytucjami nauki i szkolnictwa wyższego w przywracaniu szans rozwojowych państwa ukraińskiego. Działania sprzyjające integracji z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego oraz Europejską Przestrzenią Badawczą mają prowadzić do zacieśnienia partnerskich relacji między uczelniami polskimi i ukraińskimi oraz reprezentującymi je narodowymi konferencjami rektorów.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wraz z Fundacją Rektorów Polskich będzie wspierać proces opracowania pisemnego, udokumentowanego wniosku w sprawie wejścia Związku Rektorów Uczelni Ukrainy w skład Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA) w charakterze członka zbiorowego z przyznaniem szczególnych warunków członkostwa, w tym uwolnienia od wnoszenia opłaty członkowskiej na okres najbliższych kilku lat – czytamy w uchwale.

Ponadto KRASP, jako reprezentant wszystkich uczelni akademickich w Polsce, zapowiedziała wspieranie przystępownaia uczelni ukraińskich do międzynarodowych organizacji skupiających szkoły wyższe, m.in. Magna Charta Universitatum; pomoc w działaniach zwiększających udział uczelni ukraińskich w programie Erasmus+, w tym uczestnictwo w sieciach uczelni europejskich; doradztwo w pozyskiwaniu środków na odbudowę zrujnowanej infrastruktury uczelni i przywracanie działalności uniwersyteckiej w Ukrainie.

Już w nieodległej przyszłości szkolnictwo wyższe oraz prężne ośrodki badań i innowacji będą odgrywać istotną rolę w uzyskaniu przez Ukrainę członkostwa w Unii Europejskiej – podkreślono w uchwale.

MK

Uchwała Prezydium KRASP w sprawie wspierania działań Ukrainy w obszarze szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)