Aktualności
18 Grudnia
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2019-12-18

Kryształowa Cegła dla Stołówki akademickiej „Trójki”

Stołówka akademicka „Trójka”, mieszcząca się przy ulicy Langiewicza 16 w Lublinie, zajęła I miejsce w prestiżowym konkursie „O Kryształową Cegłę” w kategorii „Rozbudowy i Rewaloryzacje”.

Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski i kanclerz uczelni mgr Grażyna Elżbieta Fiok odebrali statuetkę podczas uroczystej gali, która odbyła się 13 grudnia br. w Centrum Kongresowym UP.

To już XIX edycja konkursu „O Kryształową Cegłę”, którego celem jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej przez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Organizacją przedsięwzięcia zajmuje się Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin. Co roku Międzynarodowa Kapituła ocenia budowlane inwestycje wschodniego pogranicza UE pod względem walorów i oryginalności rozwiązań architektonicznych, a także wpływu na środowisko oraz wartości społecznych, kulturowych i narodowych.

Konkurs stanowi największy przegląd dokonań architektonicznych, inżynierskich, konserwatorskich w Europie Wschodniej, a statuetka Kryształowej Cegły to szczególne wyróżnienie, będące wyrazem uznania i formą rekomendacji.

Stołówka akademicka „Trójka” to zmodernizowana kultowa stołówka nr 3, która od lat 70. XX wieku służyła społeczności akademickiej UMCS. Obiekt przeszedł kapitalny remont zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Obecnie jest to zupełnie nowa przestrzeń, gdzie studenci, doktoranci, pracownicy uczelni, a także mieszkańcy Lublina mogą zjeść zdrowe i smaczne posiłki. Oprócz części gastronomicznej w nowej przestrzeni przygotowana została też specjalna strefa dla studentów do nauki, indywidualnej lub wspólnej pracy bądź relaksu. Mieści się tutaj również sala konferencyjna oraz sala prób dla Chóru Akademickiego UMCS.

Działania inwestycyjne UMCS w ostatnich latach są dowodem na to, że możliwe jest kompleksowe podejście do rozwoju potencjału infrastrukturalnego uczelni. Realizowane prace są bowiem odpowiedzią na zdiagnozowane, realne potrzeby środowiska akademickiego. Reaktywując stołówkę akademicką, UMCS wsłuchał się w głos studentów, którzy opowiedzieli się za potrzebą przywrócenia takiego miejsca na terenie uniwersyteckiego kampusu (żacy wypełnili ponad 2 tys. ankiet, w których jednoznacznie określili potrzebę stworzenia na uczelni takiej przestrzeni).

Aneta Adamska

Fot. Bartosz Proll

Dyskusja (0 komentarzy)