Aktualności
Sprawy nauki
24 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-24

KUL nadał tytuł d.h.c. prof. Reinhardowi Zimmermannowi

Prof. Reinhard Zimmermann, wybitny znawca prawa rzymskiego, historii prawa, prawa prywatnego i europejskiego, został doktorem honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczystość nadania tytułu, z uwagi na pandemię, odbyła się w trybie hybrydowym. 

Uczony otrzymał najwyższą godność akademicką za szczególne osiągnięcia w dziedzinie prawa, odkrywanie i popularyzowanie źródeł europejskiej tożsamości prawnej.

To dla mnie wielki zaszczyt i wielka przyjemność odebrać tytuł doktora honoris causa KUL. Cieszę się ze zbudowania w ten sposób związku z krajem o wspaniałej tradycji, dla którego zawsze charakterystyczne było dążenie do sprawiedliwości – mówił prof. Reinhard Zimmermann.

W laudacji wygłoszonej przez dr. hab. Macieja Jońcę, prof. KUL, kierownika Katedry Prawa Rzymskiego, podkreślono, że prof. Zimmermann nie tylko zmienił formę badań nad prawem rzymskim i jego recepcją, ale wiele energii włożył także w poszukiwania źródeł naszej kulturowej tożsamości. W swych pracach daje wyraz przekonaniu, że europejską kulturę prawną stworzyli nie tylko prawnicy. Stąd odwołania do Arystotelesa, Platona, rzymskich poetów i retorów, ale także do Biblii oraz Ojców i Doktorów Kościoła.

Prace prof. Zimmermanna bez wątpienia można uznać za dzieła, które inspirują i wytyczają nowe szlaki myślenia. Jego przykład niezbicie dowodzi, że twórcze podejście do prawa rzymskiego, jego historii i tradycji, wciąż jest w stanie powodować przemiany w naszym postrzeganiu świata – wskazał.

Prof. Reinhard Zimmermann jest niemieckim prawnikiem i nauczycielem akademickim, m.in. Uniwersytetu w Ratyzbonie i Kapsztadzie, autorem wielu opiniotwórczych publikacji. Od roku 2002 pełni funkcję dyrektora Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu, a od roku 2011 – przewodniczącego Studienstiftung des deutschen Volkes. Jego badania koncentrują się na prawie zobowiązań oraz prawie spadkowym, które poddaje analizie w ujęciu historycznym oraz prawno-porównawczym. Najbardziej rozpoznawanym dziełem Reinharda Zimmermanna jest monografia „The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition” ukazująca szereg złożonych procesów, które wpłynęły na kształtowanie się współczesnych modeli stosunków zobowiązaniowych. Uwzględnił w niej nie tylko prawo rzymskie, ale również bogatą spuściznę średniowiecznej kanonistyki. Dzieło to zaliczono do grupy najbardziej znaczących prac z dziedziny prawa w XX wieku.

źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)