Aktualności
28 Października
Źródło: www.kdp.up.krakow.pl
Opublikowano: 2020-10-28

Laur Tłumacza 2020 dla dr. hab. Artura Kubackiego

Dr hab. Artur Dariusz Kubacki z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został uhonorowany Laurem Tłumacza Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie.

Nagrodę przyznano w uznaniu jego wyróżniającej się wiedzy, wieloletniego doświadczenia i wybitnego dorobku zawodowego. Dr hab. Artur D. Kubacki, prof. UP, od 2014 roku kieruje Katedrą Językoznawstwa Niemieckiego w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 1998 roku jest czynnym tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo uzyskał w 2013 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego” (Wolters Kluwer, Warszawa 2012). Jest autorem lub współautorem 15 książek z zakresu przekładoznawstwa oraz glottodydaktyki, a także ponad 120 artykułów, recenzji i tłumaczeń z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu terminologii z zakresu prawa i ekonomii. Od 2005 roku zasiada w Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. W 2007 roku został konsultantem, a następnie w 2013 roku członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ponadto jest biegłym w zakresie juryslingwistyki przy Sądzie Okręgowym w Krakowie. Aktywnie działa na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych w Polsce.

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w Warszawie jest największą organizacją skupiającą tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w Polsce. Laur Tłumacza został przyznany podczas konferencji online z okazji 100-lecia zawodu tłumacza przysięgłego w niepodległej Polsce oraz jubileuszu 30-lecia działalności PT TEPIS.

Aleksandra Czyżowska, źródło: UP im. KEN

Dyskusja (0 komentarzy)