Aktualności
28 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-28

Laureaci 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Przyznaniem 2 nagród rezydencyjnych, Nagrody Specjalnej Prezesa Grupy ERGO Hestia Piotra M. Śliwickiego, Nagrody Specjalnej Jury oraz stypendium artystycznego Fundacji APH zakończył się wczorajszy wernisaż wystawy finałowej 17. konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Wydarzenie, które odbyło się w Muzeum nad Wisłą — filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przyciągnęło wielu zwiedzających, artystów, miłośników i krytyków sztuki. Wystawa prezentowana do 4 lipca br. pozwala dostrzec, jaką optykę względem współczesnych problemów społecznych i artystycznych przyjmują młodzi twórcy.

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii, będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, corocznie daje młodym twórcom przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. Jak pokazuje doświadczenie poprzednich edycji konkursu APH, wyróżnienie jury przekłada się na dalszą artystyczną drogę młodych laureatów. Wykorzystanie możliwości, jakie dają nagrody, staje się autentyczną i inspirującą cezurą w ich karierze.

Laureatem konkursowej Nagrody Głównej został Mateusz Sarzyński, student Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wygrana ta pozwala na skorzystanie z możliwości odbycia miesięcznej rezydencji artystycznej w Residency Unlimited i wyjazdu do światowej stolicy sztuki nowoczesnej – Nowego Jorku. Członkowie jury tak uzasadnili swój wybór: „Za bezkompromisowość, za konsekwentny rozwój niezależny od artystycznych mód, za energię pozwalającą tworzyć 300 obrazów rocznie, za samoświadomość i za to, że ten młody artysta wie, dlaczego i po co leci do Nowego Jorku”.

Laureatem Drugiej Nagrody został Jakub Danilewicz, student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Młody twórca spędzi inspirujący miesiąc w Walencji w ramach rezydencji artystycznej na Universitat Politècnica de València. Przyznanie tej nagrody jury uzasadniło słowami: „Wykorzystał swój krótki pobyt na południu Europy do wycięcia z jasnej i ciemnej strony rzeczywistości bardzo pięknego filmu. Jego prace wybiegają w przyszłość, w kierunku, z którym sztuka będzie musiała się zmierzyć”.

Po raz pierwszy przyznano również nowe wyróżnienie, ufundowane przez organizatora konkursu – Nagrodę Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Jest nią 6-miesięczne stypendium w wysokości 12 000 zł brutto na wykonanie projektu artystycznego o tematyce związanej z „podróżą”. Laureatem nagrody został Bruno Althamer, student warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wybór uzasadniła Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii: „Artysta ten ujął nas swoją przemyślaną strategią mówienia o sprawach istotnych. W jego twórczości dostrzegamy zarówno dystans, jak i zaangażowanie. Artysta ten łączy również umiejętnie potrzebę żartu oraz powagi. W ten sposób otrzymujemy nową perspektywę patrzenia na rzeczywistość, która zmienia nasze dotychczasowe wyobrażenia”.

Niespodziewanie jury konkursowe przyznało w tym roku swoją nagrodę specjalną, którą otrzymała Adelina Cimochowicz, studentka Wydziału Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Decyzję uzasadnił członek jury, Sebastian Cichocki: „Jury doceniło artystkę za to, że jej twórczość czerpie swoją siłę z wrażliwości społecznej, a kierowana emancypacyjnym impulsem artystka używa swojej sztuki do zmiany rzeczywistości społecznej ignorując granice pomiędzy sztuką i aktywizmem. Jest przedstawicielką młodej generacji artystek, które traktują swoją twórczość artystyczną jako obywatelską powinność, czerpiąc z tradycji awangardy XX wieku i poważnie traktując nasycenie pracy zawodowej i codziennych czynności artystyczną wyobraźnią”.

Oprócz nagród stypendialnych i rezydencyjnych przyznano także Nagrodę Specjalną, której fundatorem jest Piotr M. Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia. Jej laureatką została Joanna Kunert z ASP w Krakowie. Nagroda obejmuje zlecenie na artystyczną interpretację raportu rocznego z działalności firmy. Podczas wczorajszego wernisażu zaprezentowano efekt takiej współpracy z zeszłoroczną laureatką Nagrody Specjalnej, Agnieszką Mastalerz, którą zainspirował temat marzeń sennych. Współpraca ta przyjęła dwie równoległe formy: pierwsza to publikacja pt. Poznanie. Trajectory of bodies, opisująca wyniki finansowe Grupy ERGO Hestia za rok 2017 oraz proces działania artystycznego przeprowadzonego z udziałem pracowników ERGO Hestii. Druga to realizacja artystyczna pt. Trajectory of bodies, która pokazuje ideę akcji performatywnej i koncentruje się na tym, co nieprzewidywalne i nie podlega kontroli.

Tegorocznemu przeglądowi najciekawszych propozycji twórczych 25 finalistów konkursu APH towarzyszą także bezpłatne wydarzenia specjalne. W programie wydarzeń towarzyszących znajdują się oprowadzania kuratorskie odpowiadające na potrzeby różnych grup odbiorców. I tak, 26 czerwca o godz. 18.30 organizowane jest oprowadzanie po wystawie z audio deskrypcją dla osób niedowidzących i niewidzących. Natomiast 30 czerwca odbędą się 2 oprowadzania: pierwsze – o godz. 11.00 z jurorką konkursu, Bogną Świątkowską; drugie – o godz. 13.00 dla osób niesłyszących z tłumaczem fonicznym (język polski). We wtorki – 26 czerwca i 3 lipca, w godz. 15.00 – 17.00, wystawę mogą zwiedzać komfortowo osoby z nadwrażliwościami sensorycznymi. W Muzeum obowiązują bowiem wtedy tzw. „ciche godziny”, podczas których nie są organizowane żadne wydarzenia publiczne ani oprowadzania dla grup, a prace emitujące głośne dźwięki i intensywne światło są wyłączone.

FAPH

Dyskusja (0 komentarzy)