Aktualności
04 Czerwca
Fot. BPI
Opublikowano: 2020-06-04

Laureaci Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Poznaliśmy zwycięzców Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego. W czwartej edycji laury przyznano autorom prac z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Fizyki PAN oraz naukowcowi z Politechniki Lubelskiej.  

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego ogłaszany jest przez rektora Politechniki Warszawskiej. Skierowany jest do absolwentów studiów I i II stopnia oraz doktorów, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej patrona konkursu. Celem inicjatywy jest popularyzacja osiągnięć wybitnego polskiego chemika, metaloznawcy, wynalazcy powszechnie stosowanej do dziś metody otrzymywania nanokryształów krzemu, będącej podstawą procesu produkcji układów scalonych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące zagadnień takich, jak: procesy krystalizacji i rekrystalizacji, otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów, otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych, metody badania struktury stopów metalicznych, sprężyste i plastyczne odkształcenia metali, badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi, stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską); najlepszą pracę doktorską i za wybitne osiągnięcia naukowe lub aplikacyjne. W IV edycji laureatami zostali:

  • mgr inż. Kamil Szlachetko z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego za pracę magisterską pt. „Badanie nanomateriałów plazmonicznych Bi2O3-Ag metodą spektroskopii Ramana” (nagroda 5 tys. zł);
  • dr Marta Sobańska z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę doktorską pt. „Wzrost i właściwości nanodrutów azotku galu otrzymanych metodą MBE z plazmowym źródłem azotu” (7,5 tys. zł);
  • prof. dr hab. Keshra Sangwal z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej za całokształt dorobku naukowego (20 tys. zł).

Wręczenie Nagród nastąpi na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.

MK, źródło: PW

Dyskusja (0 komentarzy)