Aktualności
22 Listopada
Opublikowano: 2019-11-22

Laureaci nagród im. Prof. Aleksandra Szczygła

Dr n. zdr. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i prof. dr hab. Maria H. Borawska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymali prestiżowe nagrody im. Profesora Aleksandra Szczygła.

Nagrodę im. prof. Aleksandra Szczygła przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Laureaci wyłaniani są w dwóch kategoriach: za najlepszą pracę naukowo-badawczą lub cykl prac ściśle ze sobą tematycznie związanych oraz za działalność popularyzatorską w dziedzinie nauki o żywieniu człowieka wykonaną w Polsce. Nagrodą wyróżniane są prace dotyczące zagadnień istotnych dla postępu wiedzy o żywieniu człowieka, niezależnie od stosowanego w nich materiału badawczego oraz rodzaju dyscypliny w obrębie nauki o żywieniu, do której prace te można zakwalifikować.

W tym roku nagrodzono dr. n. zdr. inż. Krzysztofa Durkalca-Michalskiego, adiunkta z Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu za cykl prac opublikowanych w 2018 roku z zakresu suplementacji dwuwęglanem sodu i modyfikacji węglowodanowej diety we wspomaganiu adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół suplementacji wysokowytrenowanych sportowców preparatami oddziałującymi na wydolność fizyczną i zdolności wysiłkowe oraz skład ciała, oceny wpływu interwencji żywieniowych prowadzonych u sportowców i osób aktywnych fizycznie, regulacji masy i składu ciała w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym, oceny wydolności fizycznej i zdolności wysiłkowych organizmu.

Za działalność popularyzatorską nagrodzono prof. dr hab. Marię H. Borawską z Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych powstało 25 sierpnia 1980 roku. Główną ideą jego powołania było zintegrowanie środowiska naukowego z obszaru nauk medycznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych i przyrodniczych, działających w zakresie dyscypliny żywienie człowieka. Podstawowym zadaniem PTNŻ jest organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju nauk żywieniowych w kraju, upowszechnianie i propagowanie osiągnięć naukowych z zakresu żywienia, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)