Aktualności
Sprawy nauki
19 Lutego
Fot. Piotr Kieraciński
Opublikowano: 2020-02-19

Laureaci Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

138 naukowców, w tym przedstawiciele uczelni niepublicznych, otrzymało Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. 

Uroczysta Gala odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu i była głównym punktem obchodów nowego święta państwowego – Dnia Nauki Polskiej. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach, za: całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Ocenie zespołu doradczego ministra zostało poddanych 129 wniosków. Dorobek prezentowany w aplikacjach obejmował dwa lata działalności naukowców. W skład zespołu powołano 31 członków reprezentujących środowisko szkolnictwa wyższego i nauki oraz stosowne dziedziny i dyscypliny nauki bądź sztuki, a pracom zespołu przewodniczył profesor Bogdan Szlachta, prawnik i filozof polityki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 88 nagród w wymienionych wcześniej kategoriach, w tym 75 indywidualnych i 13 zespołowych. Minister podjął także decyzję o przyznaniu z inicjatywy własnej nagród za znaczący wkład w działania podejmowane na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, w tym dla członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do szkół wyższych trafiły 54 nagrody, 10 do instytutów PAN, 13 wzięli reprezentanci Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 10 członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a jedną prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Łącznie minister nauki nagrodził 138 naukowców. Warto zauważyć obecność przedstawicieli uczelni niepublicznych wśród nagrodzonych. Reprezentują oni SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (2 osoby), Akademię WSB i Dolnośląską Szkołę Wyższą.

Podczas Gali wręczono także Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Do konkursu nadesłano 224 wnioski, z których 129 dotyczyło doktoratów, 75 osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i 20 osiągnięć w zakresie działalności naukowej. Najwięcej wniosków – 91 – dotyczyło prac i osiągnięć w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych. Nauk humanistycznych, społecznych i artystycznych dotyczyło 79 wniosków, a 54 nauk przyrodniczych i medycznych. Prezes Rady Ministrów postanowił uhonorować swoją nagrodą autorów: 12 rozpraw doktorskich, 10 osiągnięć habilitacyjnych oraz 2 osiągnięć z zakresu działalności naukowej.

Swoją nagrodę, Ratio et spes, przekazał podczas Gali także Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Ostatnim punktem obchodów pierwszego Dnia Nauki Polskiej będzie widowisko „Opera matematyczna – Paradoksalny Rozkład Sfery”, które łączy znakomitą muzykę z piękną wizualnie opowieścią o polskich matematykach z tzw. szkoły lwowskiej.

PiK

Lista laureatów Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dyskusja (0 komentarzy)