Aktualności
Sprawy nauki
27 Października
Fot. Leszek Zych/Polityka. Źródło: http://www.polityka.pl/
Opublikowano: 2017-10-27

Laureaci Nagród Naukowych POLITYKI

W tym roku Nagrody Naukowe POLITYKI otrzymali: dr Magda Szcześniak, dr Łukasz Krzyżowski, dr hab. Maksymilian Przemysław Opolski, dr Jan Poleszczuk i dr hab. Andrzej Katunin. Wyniki ogłoszono 22 października.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach. To: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Zwycięzcy otrzymali po 20 tys. zł. Dodatkowo narody w wysokości 5 tys. zł przyznano też dziesięciorgu finalistom.

W kategorii nauki humanistyczne nagrodę otrzymała dr Magda Szcześniak z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania dotyczą filmoznawstwa, medioznawstwa, antropologii i socjologii. Jak streszczono na internetowej stronie POLITYKI, dr Szcześniak “stara się odpowiedzieć na ważne pytanie współczesności – w jaki sposób obrazy zmieniają nasze postrzeganie własnej tożsamości i miejsca w społeczeństwie, jak wpływają na relacje społeczne i modele myślenia o przeszłości i przyszłości”.

W kategorii nauki społeczne zwyciężył dr Łukasz Krzyżowski, kierownik Pracowni Badania Problemów Starzenia się Społeczeństw na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego badania dotyczą m.in. tego, jakie zmiany dokonują się w polskich migrantach z dużych miast, którzy stykają się z różnorodnością kulturową mieszkając w miastach takich jak Londyn, Berlin czy Monachium.

Jeśli chodzi o nauki o życiu, laureatem Nagród Naukowych POLITYKI został dr hab. n. med. Maksymilian Przemysław Opolski. Pracuje on w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego. “Jako pierwszy wykazał związek pomiędzy dystrybucją przęseł stentu wieńcowego a występowaniem potencjalnie śmiertelnej w skutkach zakrzepicy” – informują organizatorzy konkursu. Podkreślają też, że badania dr. Opolskiego przyczyniły się do wprowadzenia unikalnego na skalę światową tomograficznego algorytmu kwalifikacji do operacji tzw. bypassów.

W dziedzinie nauk ścisłych nagrodę otrzymał dr Jan Poleszczuk z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie. Naukowiec dzięki metodom matematycznym stara się wyjaśnić, jak współdziałają ze sobą mutacje genów i jaki mają one wpływ na wzrost nowotworów. Metod matematycznych używa też do projektowania planów radioterapii.

W ostatniej z kategorii, naukach technicznych, nagrodę przyznano dr. hab. inż. Andrzejowi Katuninowi z Instytutu Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Badacz zajmuje się poprawą bezpieczeństwa pojazdów oraz samolotów. Opracowuje m.in. innowacyjne rozwiązania w zakresie diagnostyki konstrukcji oraz materiałów, z których pojazdy są wykonywane.

Fundacja Tygodnika POLITYKA od 2001 roku prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!”. Od 2011 program znany jest pod nazwą “Nagrody Naukowe POLITYKI”. W gronie stypendystów znajduje się już ponad ćwierć tysiąca osób.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)