Aktualności
Sprawy nauki
19 Kwietnia
Prezydent wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Źródło: www.poznan.pl
Opublikowano: 2017-04-19

Laureaci poznańskiej nagrody dla młodych naukowców

W trzynastej edycji konkursu „Nagroda Miasta Poznania na wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską” przyznano po trzy równorzędne nagrody w kategorii rozpraw doktorskich i prac magisterskich oraz po pięć wyróżnień. Łączna pula nagród dla laureatów wyniosła 36 tys. złotych.

Przedmiot prac stanowi problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązań możliwych do wdrożenia w stolicy Wielkopolski. Jednym z głównych kryteriów oceny prac jest ich praktyczny charakter. Organizator pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz rozwoju miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Na trzynastą edycję konkursu wpłynęły 134 prace dyplomowe, w tym 52 rozprawy doktorskie oraz 82 prace magisterskie. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8000 zł oraz 5 wyróżnień, uhonorowanych pamiątkowymi albumami. W kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4000 zł oraz 5 wyróżnień, uhonorowanych pamiątkowymi albumami.

– Kapituła miała niezwykle trudne zadanie, ponieważ rozpiętość dyscyplin, które reprezentują zgłoszone prace, jest bardzo duża. W ocenie położyliśmy duży nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania tych prac w przyszłości, właśnie w Poznaniu. Dlatego okazuje się, że trzynastka nie musi być pechowa. Serdecznie państwu gratuluję – przekonuje Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta.

Nagrody za najlepsze rozprawy doktorskie otrzymali:

Karol CZUBAK za pracę pt. Analiza somatycznych zmian liczby kopii w genomie nowotworowym w celu identyfikacji nowych genów/biomarkerów odgrywających ważną rolę w raku płuca, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Kozłowskiego, prof. IChB PAN, obronioną na Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu;

Magdalena FILIPIAK za pracę pt. Identyfikacja pigmentów zastosowanych do wykonania zabytkowych polichromii we wnętrzach kamienic nr 41 i 43 na Starym Rynku w Poznaniu, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Michniewicza, prof. UAM, obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Łukasz RYMANIAK za pracę pt. Analiza wpływu rodzaju układu napędowego i parametrów ruchu autobusów miejskich na ekologiczne wskaźniki pracy, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza, obronioną na Politechnice Poznańskiej.

Wyróżnione zostały prace: Przemysława Kowalczewskiego, Dominika Lewandowskiego, Adama Pleskaczyńskiego, Nadii Sawickiej-Gutaj oraz Kamili Sikorskiej-Podyma.

Nagrody za najlepsze prace magisterskie otrzymali:

Karolina BORAK (Majcherek) za pracę pt. Struktura i funkcja mózgowego cytoplazmatycznego RNA 200-nukleotydowego (BC200), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Rybczyńskiej oraz dr Agnieszki Belter, obronioną na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

Monika DROBNA za pracę pt. Ocena efektywności biofunkcjonalizowanych nanocząstek in vitro, napisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Woźniak, obronioną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

Mateusz MAJTLER za pracę pt. Sterowanie i wizualizacja systemu zarządzania wybranego budynku inteligentnego, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Grzegorza Trzmiela, obronioną na Politechnice Poznańskiej.

Wyróżnione zostały prace: Dawida Abramowicza, Aleksandry Bartkowiak, Marcina Basińskiego, Marka Trączyńskiego i Wojciecha Wachowiaka.

Hubert Bugajny

Dyskusja (0 komentarzy)