Aktualności
15 Listopada
Opublikowano: 2018-11-15

Laureatki programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki

Podczas uroczystej gali polskiej edycji programu For Women in Science, która odbyła się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, sześć utalentowanych badaczek otrzymało stypendia L’Oréal Polska. Nagrodą dodatkową ufundowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którą wręczył wiceminister Piotr Müller, były jak co roku vouchery na pokrycie kosztów uczestnictwa w dowolnie wybranej konferencji naukowej na terenie Europy.

Dokonując wyboru spośród ponad 100 zgłoszeń, jury wzięło pod uwagę dorobek naukowy, doświadczenie oraz możliwe praktyczne wykorzystanie badań w przyszłości. Stypendia zostały przyznane w trzech kategoriach.

W kategorii habilitanckiej wyróżniono trzy badaczki: dr Annę Muszewską z Zakładu Biochemii Drobnoustrojów Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, której badania nie tylko pomagają lepiej zrozumieć zwyczaje grzybów, ale mogą też rzucić nowe światło m.in. na to, jak przebiega infekcja grzybicza; dr Paulinę Kasperkiewicz-Wasilewską z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, badającej proteazy serynowe z grupy HeSP’s (ang. Haematopoietic Serine Proteases), do której należą proteazy neutrofilowe oraz granzymy – grupa enzymów kontrolujących wiele procesów biochemicznych zachodzących w żywych komórkach i prowadzących m.in. do usunięcia nieprawidłowych komórek nowotworowych; dr Joannę Gościańską z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmującą się mezoporowatymi sitami molekularnymi i tlenkami metali, które dzięki dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej i dużej objętości porów są szeroko stosowane m.in. w katalizie, magazynowaniu i przetwarzaniu energii, nanotechnologii oraz jako adsorbenty w procesach oczyszczania powietrza, wody i gazów przemysłowych. Każda ze stypendystek w tej kategorii otrzyma po 35 tys. zł.

W kategorii doktoranckiej laureatkami zostały: lek.med. Beata Małachowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, realizująca badania nad HNF1B-MODY, czyli niezwykle rzadką genetyczną postacią cukrzycy u dzieci, której towarzyszą zaburzenia ze strony nerek (jej badania mogą przyczynić się do opracowania pierwszej terapii dla pacjentów z tym zespołem) oraz Anna Piotrowska-Murzyn z Instytutu Farmakologii PAN. Wyniki jej badań nad bólem neuropatycznym mogą mieć wpływ na nowe podejście terapeutyczne w skutecznym leczeniu neuropatii. Wysokość stypendium w tej kategorii wynosi 30 tys. zł.

Stypendium w kwocie 20 tys. zł w kategorii magistranckiej trafiło do Aleksandry Synowiec z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się ona poznaniem i zrozumieniem molekularnych mechanizmów infekcji wirusowej u kotów. Badania te mogą pozwolić na opracowanie nowych strategii terapeutycznych w medycynie weterynaryjnej i stworzenie maści lub aerozolu, który miejscowo będzie hamował rozwój zakażenia.

Promocja osiągnięć kobiet nauki, zachęcenie ich do kontynuowania prac badawczych oraz udzielenie wsparcia finansowego – to główne założenia programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki, realizowanego przez L’Oréal Polska we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskim Komitetem do spraw UNESCO oraz Polską Akademią Nauk. Polska edycja programu prowadzona jest od 2001 roku. Jego celem jest wsparcie badań kobiet-naukowców, które mimo dużego wkładu w rozwój nauki stanowią jedynie 30% wszystkich ludzi nauki. Przez 18 edycji wyróżniono łącznie 93 polskie badaczki, których projekty charakteryzują się ogromnym potencjałem. 

MK

Źródło: MNiSW

Aleksandra Synowiec

dr Anna Muszewska

dr Joanna Gościańska

dr Paulina Kaperkiewicz-Wasilewska

lek. Beata Małachowska

mgr Anna Piotrowska-Murzyn

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)