Aktualności
Sprawy nauki
24 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-24

Laury dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Minister zdrowia Łukasz Szumowski uhonorował 15 stycznia ponad trzydzieści osób z naukowego środowiska medycznego. Wśród nagrodzonych najwięcej osób jest z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wśród nagrodzonych z UMB znaleźli się: prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju – za znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej; prof. dr hab. Jerzy Pałka, kierownik Zakładu Chemii Leków – za całokształt dorobku; prof. dr hab. Sławomir Terlikowski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – za działalność organizacyjną; prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej; dr hab. Monika Zbucka-Krętowska z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i dr n. med. Dominik Maślach, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego – za znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowej.

Ponadto minister uhonorował także rektora UMB, prof. dr. hab. Adama Krętowskiego oraz całe środowisko akademickie UMB dyplomem uznania za „Działania na rzecz podniesienia międzynarodowego znaczenia uczelni i przystąpienie do programu «Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza 2019»”.

JK

(Źródło: Rynek Zdrowia)

Dyskusja (0 komentarzy)