Aktualności
01 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-01

Laury Uniwersyteckie rozdane

Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Opolski to tegoroczni zdobywcy Laurów Uniwersyteckich. Uroczysta Gala odbyła się w sobotę, 30 listopada, w murach Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gala Laurów Uniwersyteckich to wspólne przedsięwzięcie wszystkich studentów uniwersytetów klasycznych w Polsce. Jej ideą jest wskazywanie inicjatyw, osób czy organizacji, które wspierają działalność studentów. Gala odbyła się w ramach Zjazdu Forum Uniwersytetów Polskich – autonomicznego porozumienia samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Po raz pierwszy gospodarzem Zjazdu był Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a imprezę zorganizował Samorząd Studentów UAM.

Jak co roku nagrodzono najlepszych w sześciu kategoriach. Po dwa laury sięgnęły dwie uczelnie. Uniwersytet Szczeciński triumfował w kategoriach:

  • Najlepszy projekt naukowy – Matematyka w obiektywie

Konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie” jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Mathematics in Focus”. Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Projekt obejmuje: konkurs fotograficzny, badania naukowe w obszarach dydaktyki matematyki i komparatystyki mediów, publikacje poznawcze i dydaktyczne, konferencje, wystawy, wykłady otwarte oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy. Od roku 2015 przyznawana jest nagroda specjalna – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.

  • Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny – Akcja Ewaluacja

Akcja odbywała się na dziesięciu wydziałach US oraz w domach studenckich US. W wydarzeniu wzięło udział cztery tysiące studentów. Efektem było sporządzenie sprawozdań z oceny dziekanatów, działu spraw studenckich, funkcjonowania administracji domów studenckich. Wyniki otrzymanych badań przedstawiono władzom rektorskim, które zapowiedziały podjęcie działań ulepszających komunikację pomiędzy poszczególnymi dziekanatami a studentami oraz wpłynęły na zmianę godzin pracy administracji akademików. Ewaluacja wpłynęła również na utworzeniu Działów Obsługi Studentów w nowej strukturze uczelni. Działania podjęte przez Samorządy Studenckie poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego w wyniku ewaluacji wpłynęły na zwiększenie dostępności informacji o realizowanych projektach. Akcja Ewaluacja została w pozytywny sposób przyjęta przez studentów, z chęcią wypowiadali się oni w ankietach i podczas rozmów wskazywali na potrzebę organizacji takiego wydarzenia. Będzie kontynuowana w kolejnym roku akademickim.

Z kolei Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie doceniono w kategoriach:

  • Uniwersytecki Projekt Kulturalny – Uniwersytecki Teatr Muzyczny

To pierwsza w Polsce tego typu organizacja, której celem jest rozwijanie pasji i umiejętności artystycznych studentów. Dodatkowo kierowana jest także do wszystkich wrażliwych na sztukę mieszkańców regionu, pragnących poszerzać swoje horyzonty. Rozrywkowy charakter teatru oraz systematyczny nabór przyszłych aktorów cieszą się dużym powodzeniem wśród studentów. UTM zadebiutował premierą musicalu „Me and my girl”, który zebrał doskonałe recenzje. Przedstawienie odbiło się szerokim echem w całym środowisku muzycznym Olsztyna, województwa i kraju. Obecnie teatr pracuje jednocześnie nad 3 projektami, co pokazuje jak ogromne jest zainteresowanie i zaangażowanie studentów. Scenariusze, choreografie oraz śpiew opracowywane są przez dyrektora i kadrę UTM, przy współpracy z agendami UWM, min. Zespołem Pieśni i Tańca „Kortowo”, Akademickiej Orkiestry Dętej. Poza aspektem artystycznym UTM jest doskonałą formą integracji studenckiej. Praca nad widowiskiem realizowana jest na cotygodniowych spotkaniach. Teatr jest otwarty na nowe pomysły, na młodych ludzi, którzy w artystyczny sposób chcą wyrazić swoją osobowość, a często przełamać wstydliwe bariery.

  • Uniwersytet Perspektyw – Akademia Biznesu

To innowacyjna w skali kraju szkoła dla studentów i doktorantów z UWM i PAN. Przygotowuje swoich słuchaczy do prowadzenia działalności gospodarczej lub komercjalizacji badań naukowych. Uczy m.in. jak wprowadzić w życie swój pomysł na biznes, założyć start-up, zarządzać projektami, pozyskać środki finansowe lub właściwie prezentować siebie i reklamować produkty i usługi. Nauka w AB trwa 2 semestry (350 h) i jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się na UWM, a także w siedzibach współpracujących firm. Do prowadzenia zajęć Akademia zaprasza doświadczonych managerów oraz nauczycieli akademickich z m.in. SGH, UW, UE Wrocław i zagranicy (Włochy, USA, Rumunia). Dodatkowym motywatorem są spotkania z ludźmi sukcesu – przedsiębiorcami. Słuchacze otrzymują wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomagają im opracować podstawy własnych firm lub przygotowują do pełnienia funkcji menadżerskich. Akademia zerwała z tradycyjnym podziałem zajęć na wykłady i ćwiczenia zastępując je warsztatami, grami symulacyjnymi, pracą przed kamerą, spotkaniami z psychologiem i ludźmi biznesu. Studenci AB kończą kształcenie z profesjonalnym biznesplanem, pozwalającym uruchomić własną działalność i aplikować o środki finansowe. Swój pomysł prezentują na konferencji AB „Przyszłość i rozwój”, gdzie otrzymują również świadectwo ukończenia „Międzywydziałowego Kursu Przedsiębiorczości”.

W pozostałych dwóch kategoriach triumfowały:

  • Uniwersytecki Projekt Sportowy – Copernicada – Olimpiada Międzywydziałowa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Pomysł zorganizowania Copernicady był odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności akademickiej na rywalizację sportową. W tym roku zorganizowano już piątą edycję tego przedsięwzięcia. Dzięki Samorządowi Studenckiemu UMK oraz Uniwersyteckiemu Centrum Sportowemu, pomysł wewnętrznych rozgrywek UMK stał się realny. Celem rywalizacji jest wyłonienie najbardziej „usportowionego” wydziału UMK. Studenci oraz pracownicy uczelni mierzą się w czternastu dyscyplinach sportowych, m.in.: badmintonie, siatkówce, koszykówce 3×3, ergometrze wioślarskim, judo, futsalu, szachach, piłce nożnej czy tenisie stołowym. Rozgrywki organizowane są przez cały rok akademicki, a finały poszczególnych dyscyplin rozgrywane są podczas corocznych Juwenaliów. Najbardziej popularną dyscypliną Copernicady jest futsal mężczyzn. Nagrodą dla najbardziej usportowionego wydziału jest puchar przechodni, wręczany przez prorektora ds. studenckich i polityki kadrowej na scenie głównej Juwenaliów. Atmosfera rozgrywek sprzyja osiąganiu dobrych wyników sportowych, jak również integracji społeczności akademickiej. Dotychczasowe edycje Międzywydziałowej Olimpiady Sportowej zostały zdominowane przez Wydział Prawa i Administracji, który już pięciokrotnie odbierał puchar.

  • Media Uniwersyteckie – Seta TV – Studencka Telewizja Uniwersytetu Opolskiego (Uniwersytet Opolski)

Telewizja działa od kilku lat i ma za sobą już wiele sukcesów, ale najważniejszym jest zgrana ekipa! Bo to właśnie ona pozwala realizować cykliczne materiały o różnorodnej tematyce. Materiały, w których pokazuje wyjątkowych studentów UO lub niesamowite miejsca przyjazne studentowi. Ponadto wspiera rozwój młodych, organizując szkolenia i wyjazdy, które pozwalają ludziom przychodzącym do studia odnaleźć zajawkę na telewizję, video lub marketing. Redakcja Seta TV to przede wszystkim zgrana ekipa, z którą można przenosić góry – dowodem na to jest nominacja do drugiego etapu do nagrody Pro Juvenes.

MK, źródło: FUniP

Dyskusja (0 komentarzy)