Aktualności
Sprawy nauki
17 Listopada
Opublikowano: 2018-11-17

List Editors’ Club WUM w sprawie zmian w punktacji czasopism

Członkowie Editors’ Club zrzeszającego pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będących redaktorami czasopism posiadających Impact Factor (IF), a więc znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej wystosowali list do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosława Gowina, w sprawie planowanych zmian w punktacji czasopism.

W swoim stanowisku wyrazili zaniepokojenie oparciem punktacji na wartości wskaźnika SNIP wyznaczanego na podstawie bazy SCOPUS. Ich zdaniem zastosowanie tego wskaźnika „prowadzi do sytuacji, gdzie czasopisma nieposiadające IF, nieznane lub uznawane za mało prestiżowe, mają taką samą lub wyższą punktację niż te o zasięgu międzynarodowym i stabilnym IF”. Autorzy listu podkreślają, że „przeliczanie osiągnięć naukowych na punkty może budzić kontrowersje oraz powinno być stosowane ostrożnie w oparciu o uznane wskaźniki”. Mają przy tym świadomość, że IF nie jest idealnym wskaźnikiem rozpoznawalności czasopisma, tym niemniej w ich ocenie to istotny miernik jego pozycji. Tymczasem „zastosowanie współczynnika SNIP może skutkować promowaniem publikacji wyników badań w czasopismach o niepotwierdzonej renomie i nieposiadających IF”.

W dalszej części członkowie Editors’ Club WUM zwracają uwagę na nieprzystawalność przypisywania czasopism do konkretnych dziedzin do współczesnej interdyscyplinarnej nauki. „Matematyk, informatyk lub statystyk może mieć ogromny wkład w powstanie przełomowych prac medycznych czy też biologicznych” – piszą, podając też przykład współpracy między fizykiem, biologiem, farmaceutą i medykiem, która w XXI wieku nie jest już wyjątkiem.

Na koniec autorzy wyrażają nadzieję na „krytyczne podejście Pana Ministra do zatwierdzenia i wprowadzenia zmian, które będą miały bezpośredni wpływ na prowadzone w Polsce badania naukowe, ich jakość oraz rozpoznawalność w świecie”.

W imieniu członków Editors’ Club list podpisali dr hab. Daniel Młocicki, prof. IPPAN, członek-koordynator  Editors’ Club Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz mgr Irmina Utrata, dyrektor Biblioteki Głównej WUM.

MK

Treść listu członków Editors’ Club WUM: bit.ly/2Q3hpK7 (cz. I), bit.ly/2RXLwA8 (cz. II)

Dyskusja (0 komentarzy)