Aktualności
Sprawy nauki
13 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-05-13

List otwarty Rady Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatkowy rok na przygotowanie dysertacji dla pominiętych w obecnym ustawodawstwie grup proponuje Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Skierowała w tej sprawie list otwarty do Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Jak już informowaliśmy, w środę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie terminów zakończenia otwartych jeszcze na starych zasadach przewodów doktorskich. W wyniku nowelizacji, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy PSWiN przewody będą mogły być przedłużone. Doktoranci z Uniwersytetu Wrocławskiego zwrócili uwagę, że przyjęte rozwiązania dotyczą jednej grupy doktorantów, pomijając oczekiwania i potrzeby części środowiska doktoranckiego, a co za tym idzie – są niewystarczające. Chodzi o osoby, które kształcą się na starych zasadach, ale nie otworzyły przewodów doktorskich (zatem bronić się będą w trybie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora), oraz o uczestników Szkół Doktorskich.

Obecnie obowiązujące prawo powoduje nierówność szans i jest niesprawiedliwe w zakresie możliwości zakończenia przygotowywania i obrony rozprawy doktorskiej. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji doktorantów „starego trybu”, którzy zostali zaskoczeni zmianą sytuacji prawnej w trakcie kształcenia i z przyczyn od siebie niezależnych nie otworzyli w określonym ustawą terminie przewodów doktorskich – czytamy w liście otwartym Rady Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autorzy zwracają również uwagę na turbulencje, jakie w prawidłowej realizacji doktoratów, wywołała pandemia koronawirusa. Wstrzymanie wyjazdów zagranicznych, odwoływanie wydarzeń naukowych czy ograniczony dostęp do materiałów naukowych poprzez długotrwałe zamknięcie bibliotek i ośrodków informacji naukowej dotknęły jednakowo wszystkich doktorantów. Zdaniem RDUWr, obowiązujące aktualnie regulacje spowodują w przyszłym roku – zwłaszcza w trzecim i czwartym kwartale – kumulację obron: przystąpią bowiem do nich wszystkie trzy grupy doktorantów, co może implikować trudności o charakterze administracyjnym. 

W związku z powyższym postulujemy podjęcie wzmożonych działań konsultacyjnych mających na celu zmiany legislacyjne wprowadzające ustawowo dodatkowy rok na przygotowanie dysertacji doktorskiej dla wskazanych powyżej, pominiętych w obecnym ustawodawstwie grup doktorantów (z możliwością pobierania pełnego stypendium przez okres przedłużenia, również w Szkole Doktorskiej) – piszą wrocławscy doktoranci w liście do Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

MK

List otwarty Rady Doktorantów UWr

Dyskusja (0 komentarzy)