Aktualności
Sprawy nauki
14 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-10-14

List otwarty środowiska naukowego Uniwersytetu Śląskiego do Premiera RP

O możliwie szybkie odejście od wydobycia węgla na Górnym Śląsku zaapelowało do premiera Mateusza Morawieckiego środowisko naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Inicjatorami listu są członkowie Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji funkcjonującej na Uniwersytecie Śląskim. Przypominają, że w trakcie odbywającej się przed dwoma laty Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP 24 w Katowicach Polska zaproponowała Śląską Deklarację Solidarnej
i Sprawiedliwej Transformacji, uzyskując dla niej poparcie 56 państw. „Stawia to przed nami wyjątkową odpowiedzialność za realizację zasad sprawiedliwej transformacji, w szczególności Śląska, jako regionu o największej koncentracji wydobycia węgla kamiennego w Unii Europejskiej” – uważają sygnatariusze listu.

W ich ocenie w najlepiej rozumianym interesie Górnego Śląska, jest możliwie szybkie odejście od wydobycia węgla kamiennego na warunkach uzgodnionych pomiędzy rządem i związkami zawodowymi oraz pozostałymi interesariuszami i środowiskami regionalnymi. Zauważają, że wydłużanie horyzontu zmian gospodarczego i technologicznego profilu regionu nie leży w interesie mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia. I zwracają uwagę na potrzeby inwestycyjne związane z rewitalizacją obszarów pogórniczych oraz przekształceniami gospodarki, które wymagają dużych nakładów. „Ogromne potrzeby inwestycyjne związane z zagospodarowaniem i rewitalizacją obszarów pogórniczych, a także radykalną poprawą jakości środowiska naturalnego w regionie wymagają skierowania zasobów finansowych i ludzkich dziś angażowanych w przedłużanie egzystencji sektora górnictwa węgla kamiennego. Grozi to marnowaniem szans rozwojowych regionu, a także nieoptymalnym i spóźnionym wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej dedykowanych procesowi sprawiedliwej transformacji” – czytamy w liście podpisanym przez 51 przedstawicieli środowiska naukowego UŚ.

Apelują oni do Prezesa Rady Ministrów o jak najszybsze uruchomienie procesu przemian gospodarczych, technologicznych i społecznych, dzięki którym region Górnego Śląska i Zagłębia zostanie włączony w proces osiągania ambitnych celów europejskiej polityki klimatycznej. „Jedynie w ten sposób nieuchronne procesy transformacji regionu stworzą szansę na odzyskanie przez Śląsk dynamiki rozwojowej i wykorzystanie jego potencjału w sposób odpowiadający wyzwaniom XXI wieku” – podkreślają sygnatariusze listu, dodając jednocześnie, że Uniwersytet Śląski i społeczność naukowa stanowią istotny zasób kapitału wiedzy, który może zostać zaangażowany w procesie przemian.

MK

List otwarty środowiska naukowego UŚ do Premiera RP

 

Dyskusja (0 komentarzy)