Aktualności
Sprawy nauki
16 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-02-16

List poparcia środowisk akademickich dla nauczycielskich postulatów

Kilkudziesięciu polskich naukowców podpisało się pod listem poparcia środowisk akademickich dla postulatów nauczycieli i nauczycielek. 

Autor petycji, dr Mikołaj Ratajczak z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pisze, że „sektor edukacji w Polsce jest poważnie niedofinansowany. Szczególnie dotkliwie odczuwają to pracownicy i pracownice szkolnictwa, nauczyciele i nauczycielki. Ich obecne zarobki radykalnie nie odpowiadają ilości wysiłku, jaki wkładają w wykonywanie swoich obowiązków”. Zaznacza, że obok nakładów fizycznych i emocjonalnych, praca nauczyciela wiąże się z poświęceniem wielu dodatkowych godzin na podnoszenie własnych kwalifikacji i rosnące obciążenia administracyjne, czemu nie towarzyszy wzrost płac.

„Nasze poparcie dla walki o sprawiedliwe płace dla kadry pedagogicznej opieramy także na przekonaniu, że warunki pracy nauczycieli i nauczycielek są jednym z głównych elementów wpływających na jakość edukacji. To od nich zależy w kluczowym stopniu tak świadomość obywatelska, jak i zdolność przyswajania informacji i krytycznego myślenia uczniów i uczennic (…) Przeciążona i nisko opłacana kadra pedagogiczna nie będzie w stanie zapewnić młodzieży najlepszych możliwości rozwoju” – czytamy w liście.

Autor tłumaczy, że praca środowiska akademickiego to w gruncie rzeczy kontynuacja codziennego wysiłku setek tysięcy nauczycieli i nauczycielek, którzy przygotowują kolejne roczniki do podjęcia studiów. „Dlatego też deklarujemy:

  • Poparcie dla podnoszonego przez ZNP postulatu zwiększenia o 1000 zł kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, stanowiącej podstawę do obliczenia stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli.
  • Poparcie dla decyzji o przygotowaniach do protestu i przeprowadzenia strajku w sytuacji, gdyby postulaty zwiększenia wynagrodzenia nie zostały spełnione.
  • Gotowość do gestów solidarności w przypadku ogłoszenia strajku, takich jak: przedstawianie uchwał o poparciu protestów w instytucjach, w których pracujemy, przeprowadzanie dyskusji o warunkach pracy i systemie edukacji w Polsce w trakcie zajęć i seminariów, zawieszenie naszej pracy i organizacja wieców na kampusach – jesteśmy gotowi i gotowe wspierać protest tak długo, aż żądania pracowników i pracownic polskich szkół zostaną spełnione”

– piszą sygnatariusze listu, wśród których są m.in. prof. Jerzy Kochanowski, prof. Karol Modzelewski, dr hab. Monika Płatek, prof. Małgorzata Fuszara, prof. Jan Woleński, prof. Janusz Dobieszewski i dr hab. Andrzej Leder.

MK

List poparcia środowisk akademickich dla postulatów nauczycieli i nauczycielek 

Dyskusja (0 komentarzy)