Aktualności
Sprawy nauki
16 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-16

Łódź – interdyscyplinarne studia doktoranckie

Trzy największe łódzkie uczelnie – Politechnika, Uniwersytet i Uniwersytet Medyczny – uzyskały  z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ponad 5 mln zł na realizację nowatorskich interdyscyplinarnych studiów doktorskich. Studia rozpoczną się w październiku 2018 r. i potrwają cztery lata. Porozumienie w tej sprawie 15 stycznia podpisali rektorzy trzech uczelni.

Nowatorski charakter kształcenia doktorantów będzie polegać na wykonywaniu projektów doktorskich w zespołach badawczych działających  na różnych uczelniach. Dotyczyć to ma przede wszystkim  doktorantów  wydziałów chemicznych, na których eksperymentalne są niezwykle kosztowne i wymagają specjalistycznej aparatury. Tak więc, z uwagi na synergię uczelni biorących udział w projekcie, będzie można optymalizować koszty kształcenia. Doktoranci będą bronili prace na macierzystej uczelni, ale z zaznaczeniem, że brali udział w projekcie międzyuczelnianym.

Na czteroletnie studia ma zostać przyjętych 40 doktorantów  z  czterech wydziałów: Chemicznego PŁ, Chemii UŁ i Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UMed.

Celem powstałego właśnie konsorcjum InterChem Med jest stworzenie interdyscyplinarnej formuły studiów doktoranckich, łączących wiedzę z obszaru nauk chemicznych i technicznych z naukami medycznymi oraz naukami o zdrowiu. Absolwenci będą przygotowani do tworzenia innowacyjnych rozwiązań z pogranicza techniki i medycyny.

W ramach pieniędzy uzyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uczestnikom projektu przyznawane będą dodatkowe stypendia doktoranckie w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie oraz grant naukowy – 20 tys. zł na realizację programu badawczego przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przewidziano też środki na prezentację wyników badań na konferencjach w kraju i za granicą.

Studia będą się odbywały przy udziale ekspertów z obszaru przemysłu, przewiduje się także, w trybie szkół letnich,  kształtowanie tzw. kompetencji miękkich – pracy zespołowej, zarządzania projektami czy  uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej zgodnie ze standardami tzw. dobrej praktyki laboratoryjnej.

Jk

(źródło: PAP)

Dyskusja (0 komentarzy)