Aktualności
Sprawy nauki
23 Stycznia
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2018-01-23

Lubelska Nagroda Naukowa 2017

Doroczną Lubelską Nagrodę Naukową im. Profesora Edmunda Prosta po raz pierwszy w historii tego wyróżnienia przyznano ex aequo dwóm naukowcom. 4 stycznia 2018 r. w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego otrzymali ją: dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS, i dr hab. inż. Sławomir Juściński.

A. Bereza został nagrodzony za książkę Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, sędziowie, prokuratorzy Sądu Najwyższego. S. Juściński otrzymał nagrodę za pracę Logistyka transportu ładunków nienormatywnych.

Dr hab. A. Bereza (na fot.) kieruje Katedrą Teorii Organizacji i Kierownictwa w Instytucie Administracji i Prawa Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Pełni funkcję prorektora UMCS ds. ogólnych. Jest aktywnym radcą prawnym. Działa w samorządzie radcowskim na poziomie ogólnopolskim.

Dr hab. inż. S. Juściński jest adiunktem w Zakładzie Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas tej samej uroczystości Lubelskie Towarzystwo Naukowe wyróżniło ks. dr. hab. Piotra Stanisza, prof. KUL, za książkę Religion and Law in Poland. Ks. prof. Stanisz jest kierownikiem Katedry Prawa Wyznaniowego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Odznaczenie „Zasłużony dla Lubelskiego Środowiska Naukowego” otrzymał prof. Andrzej Wysokiński, kardiolog z Uniwersytetu Medycznego. Prof. Wysokiński kieruje Katedrą i Kliniką Kardiologii na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Anglojęzycznym UMed w Lublinie.

(p)

Dyskusja (0 komentarzy)