Aktualności
Sprawy nauki
01 Czerwca
Źródło: www.lukasiewicz.gov.pl
Opublikowano: 2020-06-01

Łukasiewicz kontynuuje proces konsolidacji

Należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz instytuty: Farmaceutyczny oraz Biotechnologii i Antybiotyków zostały 1 czerwca włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego. Połączenie wzmocni kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza i realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki.

To już czwarta, i do tej pory największa, konsolidacja przeprowadzona w ramach trwających od ponad roku prac optymalizacyjnych, ukierunkowanych na wzbogacenie oferty badawczej dla polskiego biznesu.

– Połączenie wpisuje się w budowę unikalnej i kompletnej oferty Łukasiewicza dla biznesu. Skupione w ramach jednego instytutu kompetencje farmaceutyczno- chemiczne, a także infrastruktura badawcza pozwolą nam skutecznie reagować na potrzeby przemysłu, w szczególności chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, energetycznego i spożywczego. Integracja wysoko wyspecjalizowanych zespołów naukowych otworzy również nowe możliwości pozyskania międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności – uzasadnia decyzję o połączeniu Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Obecnie istniejące kompetencje Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej, obejmujące w szczególności technologię i przetwórstwo polimerów, syntezę i technologię chemiczną oraz chemię kosmetyczną i elektrochemię, zostaną poszerzone o te z zakresu farmacji oraz biotechnologii. Skupiać się będą w szczególności na kompleksowym opracowywaniu technologii wytwarzania generycznych produktów leczniczych o kluczowym znaczeniu terapeutycznym i społecznym, a także produkcji substancji aktywnych, w tym biofarmaceutyków i szczepionek nowej generacji. Łukasiewicz – IChP stanie się też zarejestrowanym wytwórcą leku cytostatycznego BiodribinÒ stosowanego przeciw białaczce włochatokomórkowej w każdym stadium choroby, jak i przeciw przewlekłej białaczce limfatycznej i chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości w przypadkach opornych na leczenie innymi cytostatykami.

W efekcie konsolidacji Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej będzie zatrudniał blisko 400 pracowników, z czego 200 w obszarze badawczym.

Do tej pory w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz zainicjowano 3 procesy konsolidacji. W  listopadzie ubiegłego roku warszawski Łukasiewicz – Instytut Optyki Stosowanej połączył się z  Łukasiewicz – Instytutem Tele- i Radiotechnicznym również z siedzibą w Warszawie. W styczniu 2020 roku doszło do włączenia Łukasiewicz COBRO Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie do Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Z początkiem kwietnia z połączenia należących do Łukasiewicza: Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Działania te mają na celu dalsze wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Łukasiewicza na rynku B+R. Obecnie w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz wchodzą 33 instytuty badawcze.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)