Aktualności
Sprawy nauki
15 Września
Źródło: Łukasiewicz
Opublikowano: 2020-09-15

Łukasiewicz łączy siły z EIT Health i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi

Sieć Badawcza Łukasiewicz przystąpiła do EIT Health – wiodącego europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz innowacji w medycynie i ochronie zdrowia. Podpisano również porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. To kolejna polska uczelnia, z którą Instytuty Łukasiewicza intensyfikują współpracę, ale pierwsza o profilu medycznym.

Partnerstwo otwiera drogę do szerokiej współpracy Sieci Badawczej Łukasiewicz z EIT Health – organizacji, która zrzesza 150 najważniejszych instytucji, firm i uczelni w Europie, wspólnie pracujących nad najbardziej innowacyjnymi projektami medycznymi. Wśród partnerów EIT Health jest m.in. Uniwersytet w Sorbonie, GE Healthcare, Instytut Karolinska, Astra Zeneca, Roche, Sanofi, Siemens, Uniwersytet Techniczny w Delft, Comarch, Celon Pharma, Philips czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

W ramach podpisanej w Warszawie pod patronatem EIT Health umowy, Łukasiewicz i Uniwersytet Medyczny w Łodzi będą realizować projekty wspierające przedsiębiorczość, w szczególności tę akademicką, w obszarze zdrowia – jednego z czterech priorytetowych kierunków działalności największej polskiej sieci badawczej. Dodatkowo EIT Health potwierdziło formalne dołączenie Łukasiewicza do tej wspólnoty. W praktyce obydwa porozumienia rozszerzają pola współpracy pomiędzy partnerami EIT Health w Polsce oraz otwierają drzwi do tworzenia nowych projektów innowacyjnych z obszaru medycyny i ochrony zdrowia, z których będą mogli skorzystać również polscy pacjenci.

– Te dwa porozumienia to ważny krok w rozwoju medycyny przyszłości w Polsce. Porozumienie Sieci Badawczej Łukasiewicz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, który jest już partnerem EIT Health, oraz oficjalne partnerstwo Łukasiewicza z EIT Health stwarzają nowe możliwość współpracy badawczo-rozwojowej, edukacyjnej i start-upowej. Stworzyliśmy punkt styku i przepływu informacji, dzięki któremu Łukasiewicz może współpracować z EIT Health i wszystkimi naszymi partnerami. Rozwój partnerstwa EIT Health w Polsce to jeden z kluczowych czynników sukcesu dla innowacyjnej medycyny i ochrony zdrowia – powiedział Mikołaj Gurdała, manager EIT Health InnoStars. – Formalnie partnerem EIT Health został Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Wejście Łukasiewicz – PORT do EIT Health nie tylko wzmocni współpracę pomiędzy partnerami w Polsce, ale przyczyni się do rozwoju nowych projektów innowacyjnych oraz wsparcia start-upów m.in. biotechnologicznych – dodał Gurdała.

EIT Health to organizacja non-for-profit, działającą z ramienia Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), utworzonego przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT Health jest największym w Europie partnerstwem publiczno-prywatnym działającym w obszarze innowacyjnej medycyny i opieki zdrowotnej. Do tej pory EIT Health przeszkolił 11 tysięcy studentów, lekarzy, naukowców, przedsiębiorców, wdrożył na rynek ponad 55 konkretnych rozwiązań, udzielił wsparcia ponad 600 najlepszym europejskim startupom i pomógł uzyskać finansowanie inwestorskie w wysokości ponad 100 mln euro dla najbardziej obiecujących projektów. W Polsce EIT Health ma czterech partnerów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Celon Pharma, Comarch i Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi. Współpracuje także z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym w ramach programu EIT Health RIS Innovation Scheme.

Dziś Łukasiewicz zyskuje nie dwóch, a 150 partnerów do współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych, które, mam nadzieję, zmienią oblicze branży medycznej i systemu ochrony zdrowia w Polsce. Znajdujemy się w przełomowym momencie, kiedy oczy opinii publicznej ponownie zwrócone są w stronę naukowców i lekarzy w oczekiwaniu na rozwiązania, które zagwarantują bezpieczeństwo zdrowotne Polaków na najwyższym poziomie. Połączenie potencjału naukowego Łukasiewicza, na który składa się między innymi obszar technologii medycznych, biotechnologii czy badań nad lekami, oraz wiedzy i kompetencji członków EIT Health, z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi na czele, stanowi ważny krok w tym kierunku. Cieszę się, że współpraca, którą do tej pory realizowaliśmy z Uniwersytetem Medycznym i prof. Lucyną Woźniak na gruncie krajowym, przenosi się na poziom europejski i jestem przekonany, że już wkrótce zaowocuje licznymi innowacyjnymi projektami – podkreślił Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

– Umowa zakłada realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, wdrażanie programów edukacyjnych czy wymianę doświadczeń oraz know-how w zakresie akceleracji nowych spin-offów i start-upów. Chcemy wspólnie budować kolejne platformy badawcze z obszaru medycyny, badań klinicznych i ochrony zdrowia. Już od ponad 6 lat w ramach EIT Health aktywnie współtworzymy innowacje w Polsce i Europie, a także kształcimy przyszłych lekarzy na europejskim poziomie – zaznaczyła profesor Lucyna Woźniak, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który – jako jedyna uczelnia medyczna w Polsce – w wyniku ostatniej parametryzacji uzyskał kategorię A+ dla Wydziału Lekarskiego oraz kategorie A dla pozostałych wydziałów

Jednym ze strategicznych obszarów rozwoju uczelni jest zdrowe starzenie się. Od 2011 r. w uniwersytecie funkcjonuje Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem, a od 2015 r. uczelnia należy do międzynarodowego konsorcjum EIT Health, którego celem jest wspieranie i rozwój innowacji przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców Europy w oparciu o koncepcję tzw. trójkąta wiedzy (edukacja, badania, innowacje). Projekty naukowe realizowane w uczelni znajdują swoją kontynuację zarówno w nowych, zintegrowanych programach kształcenia, jak również we współpracy z biznesem.

Jednym z projektów, nad którymi strony podpisanego porozumienia rozpoczną prace już w przyszłym roku, jest Smart Rescue Bootcamp – szkolenie z zarządzania i praktycznego wykorzystania narzędzi dla autorów 12 obiecujących rozwiązań poprawiających jakość i wydajność opieki zdrowotnej w szpitalach i oddziałach ratunkowych. Będzie on skierowany do startupów, scale-upów i zespołów młodych przedsiębiorców, naukowców z Europy oferujących produkty i usługi z zakresu MedTech, BioTech, e-Zdrowia, Żywności, Zdrowego Życia i Starzenia się.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to szósta uczelnia, a pierwsza o profilu medycznym, z którą Łukasiewicz formalizuje współpracę badawczo-rozwojową. Do tej pory podpisano porozumienia z Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską, Politechniką Łódzką, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Poznańską.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest także partnerem Knowledge and Innovation Community – Climate (Climate-KIC), jednej ze wspólnot Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji (EIT), działającej na rzecz wsparcia innowacyjności w ochronie środowiska. Z kolei instytuty: Łukasiewicz-PIAP i Łukasiewicz-ILIM są hubami EIT Manufacturing oraz EIT Urban Mobility w Polsce. Po Business & Science Poland (BSP) oraz EARTO, to kolejna międzynarodowa organizacja umożliwiająca współpracę Instytutów Łukasiewicza z europejskimi i światowymi liderami.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)