Aktualności
Sprawy nauki
08 Listopada
Opublikowano: 2017-11-08

„Łukasiewicz” po poprawkach

2 listopada Rada Główna Instytutów Badawczych otrzymała z MNiSW pismo, z którego wynika, że resort uwzględnił część postulatów Rady dotyczących projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

Utrzymana zostanie osobowość prawna instytutów wchodzących w skład sieci, podobnie jak ich charakter naukowy. W związku z tym utworzona zostanie kategoria pracowników naukowych w instytutach sieci, która – publikacje naukowe, prowadzenie prac badawczych – odpowiada obecnej kategorii pracowników naukowych w IB. Utrzymana została dotacja statutowa ze środków ministra ds. nauki dla instytutów, które nie wejdą do sieci, a dotacje przedmiotowe będzie przekazywał minister ds. nauki, a nie, jak zakładano w projekcie, prezes Centrum. Zmieniono niektóre zapisy w projekcie, dzięki czemu instytutach będzie można tworzyć fundusze wdrożeń i nagród. Doprecyzowane zostały przepisy dotyczące sposobów przekształcania instytutów w ramach SBŁ i określono przesłanki dla włączania instytutów do niej. Rozszerzono także zakres działalności instytutów w Sieci.

Projekt ustawy zostanie wkrótce przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Jk

(źródło: RGiB)

Dyskusja (0 komentarzy)